Proefexamen Paasvakantie 2015 Welke kenmerken ivm Aristoteles

advertisement
Proefexamen Paasvakantie 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Welke kenmerken ivm Aristoteles’ visie op de politiek herkende je in het DVD-fragment
over M.L.King?
Geef drie manieren aan waardoor we ontdekten dat er in de filosofie sprake is van drie
soorten vragen.
Bespreek het verschil tussen beschrijvende en normatieve filosofie.
Welke drie essentiële elementen vinden we terug in het dialectisch denken zoals we
het reeds terug vinden bij Heraclitus?
Bij welke filosoof in de cursus ontmoetten we de eerste omschrijving van filosofie, in
welke eeuw leefde hij en welke was die omschrijving?
Op welke basisconcepten baseerden zich resp. Descartes en Hobbes voor hun resp.
kennisleer en politieke filosofie?
Toen men een tijdje geleden opnieuw voorstelde om vier uren nachtstilte te respecteren
boven Zaventem, verscheen in de pers een cartoon met als tekst: “Het is wennen, die
oorverdovende stilte”. Hoe kan de allegorie van de grot van Plato hierbij betrokken
worden? Hoe heeft het feit dat steeds meer producten en diensten uit ons dagelijks leven
in digitale vorm aangeboden worden, ook te maken met Plato’s allegorie?
Hoe kan je een deugd omschrijven?
Op welke drievoudige manier omschreef Aristoteles op een typisch filosofische manier
wat hij onder “God” verstond?
Vergelijk de middeleeuwse filosofen Thomas van Aquino met William van Ockham
Download