Gespreksschema

advertisement
2.2. Gespreksschema
TIP: Kies een iemand die tijdens het gesprek notities maakt op papier zodat je na het gesprek
kunt terugkijken wat er is besproken.
Introductie: Je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken!



Kennismaken, uitleggen wie je bent.
Inleiding: waarom zit je hier (om te kijken of er samenwerking mogelijk is, om te
kijken of je misschien iets voor hun kunt betekenen).
Vraag: Kunt u iets meer vertelllen over uw organisatie / bedrijf?
Middengedeelte: Onderzoek waar de klant behoefte aan heeft. Stel vragen en vraag door.






Wat wordt er normaal georganiseerd wat betreft kerstpakketten?
Zijn er bepaalde ideeën die erg enthousiast zijn ontvangen bij de werknemers?
Wat is de smaak van de doelgroep?
Zijn er nog andere zaken die de klant belangrijk vindt?
Is er mogelijk interesse? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Wat, waar, wanneer? Zijn er nog technische (on)mogelijkheden?
Eind: De klant heeft wel interesse




Vertel dat je alle uitgangspunten zoals besproken samenvat en per mail
terugkoppelt.
Het is goed mogelijk dat je dan ook nog aanvullende vragen hebt.
Vraag of de klant ook telefonisch bereikbaar is of alleen per mail.
Bedank voor de hartelijke ontvangst en de mogelijkheid die je wordt geboden.
..............................................................................................
Eind: De klant heeft geen interesse


Bedank voor de hartelijke ontvangst en het gesprek.
Vraag of de klant je kan doorverwijzen naar een organisatie waar mogelijk wel
interesse is.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards