naar groep 3!! - De Muldershof

advertisement
Welkom
Uw kind zit dit jaar in groep 3. Groep 3 is een belangrijk
jaar waarin de kinderen erg veel leren!
In deze PowerPoint wordt de belangrijkste informatie van
groep 3 weergegeven.
Leerkrachten
 Juf Mieke: werkt op maandag, dinsdag en woensdag in
groep 3.
 Juf Merel: werkt op donderdag en vrijdag in groep 3.
En dan …... naar groep 3!!
In deze PowerPoint worden de volgende punten besproken:
 Dagopening
 Taal - Lezen
 Schrijven
 Rekenen
 Overige vakken
 Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
 Spreekbeurt /
Boekbespreking
 Overige zaken
 Afsluiting
Dagopening
 Dag/Datum
• Iedere dag wordt de datum op het whiteboard vóór in de klas
veranderd en benoemd.
 Dagritmekaarten
• Op het whiteboard vóór in de klas hangen kaarten die aangeven wat
we die dag allemaal gaan doen.
 Kring/Vertellen
• Iedere maandag starten we in de kring of in vertelgroepen. De
kinderen mogen dan allemaal vertellen over het weekend.
Daarnaast is er iedere
dag wel even tijd om
kort iets belangrijks
te vertellen.
Taal-Lezen
 Opbouw methode ‘Veilig Leren Lezen’
• 12 kernen
• Elke kern heeft een eigen onderwerp en kleur
• In de eerste helft van groep 3 worden alle letters aangeboden
a.d.h.v. structureerwoorden (ik, maan, roos, vis enz.)
• Toetsen: aan het einde van elke kern
• Vier signaleringen (herfst, winter, lente en eind)
• Differentiatie (ster-, maan-, raket- en zonaanpak)
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/
Leren-lezen-met-maan-roos-vis-4maantjes-zonnetjes-sterretjesraketjes.htm
Taal-Lezen
 Planbord
•
Zelfstandig werken aan taal-leesopdrachten
 Computerprogramma
•
Kinderen oefenen hierbij het lezen en spellen
 Veilig en vlot
•
•
Per kern krijgen de leerlingen een blad met woordjes via mail toegestuurd,
dit kunt u thuis printen, zodat uw kind dit thuis ook kan oefenen.
Regelmatig oefenen
 Uitspraak letters
•
Niet èm en èr, maar
mmm en rrr!
 Meer informatie op:
www.veiliglerenlezen.nl
Schrijven
 Methode ‘Pennenstreken’
• Sluit aan bij ‘Veilig Leren Lezen’
• Woordversie: ze leren meteen om het nieuwe woord te schrijven
 Driekantig potlood voor juiste pengreep
 Juiste pengreep, schriftligging en
schrijfhouding zijn heel belangrijk
 In het tweede half
jaar van groep 3
leren de kinderen
de letters aan
elkaar te schrijven
Meer informatie:
klik hier

Rekenen
 Methode ‘Rekenrijk’
• 12 blokken
• 10 lessen per blok
• Daarna een toets
• Weer/Meer
• Er komen verschillende oplossingsmanieren aan bod
Meer informatie: klik hier
 Gebruik materialen
 In groep 3 wordt
veel met materiaal
gewerkt, zoals met
een rekenrek of
kralenketting
 De kinderen werken
op de computer
met rekentuin.
 Getallenlijn
t/m 100
Overige vakken
 Gym
•
•
•
•
•
Op maandagmiddag en donderdagochtend
Kleding en gymschoenen in een stevige tas
Sieraden af
Makkelijke kleding die dag
Eventueel drinken meenemen
 Verkeer
• 1 keer per twee weken
 Muziek / Dans
• 1 keer per week
 Projecten
 Techniek
•
Werken met
techniektorens
Overige vakken
 Tekenen / Handvaardigheid
• 2 keer per week
 Expressie / Drama
• 1 keer per week
 Televisie kijken
•
•
•
•
Huisje Boompje Beestje
Leesdas-Lettervos
Rekenverhalen
Rekenen met Raaf
 Vrij spelen
 Spelletjes, kleien,
lego, blokken enz.
Sociaal-Emotionele
Ontwikkeling
 Klets
 12 lessen per jaar
 Deze lessen maken de kinderen op school
in een werkboekje.
 Buitenspelen
 Trefwoord
Spreekbeurt / Boekbespreking
 In groep 3 wordt door alle kinderen een korte
spreekbeurt en een voorleesbeurt gehouden.
 Doel: voor de klas iets durven vertellen.
 Nadere informatie volgt te zijner tijd.
Overige zaken
 Fruit eten
•
•
•
•
Niet te veel!
Liever geen koek
Drinken mag ook
Voorzien van naam
 Verjaardagen kinderen
• Om ca. 09.50 uur wordt de verjaardag gevierd,
hierbij zijn geen
ouders aanwezig.
 Rapporten
• 2 keer per jaar
Overige zaken
 Verjaardagen familieleden
•
Op school maken de kinderen geen tekeningen voor jarige familieleden.
 Muldermail / Site
•
•
•
Belangrijke informatie staat in de Muldermail en/of op de website.
Kijk ook regelmatig bij groep 3 voor verslagen en foto’s!
Klasbord is een app waarbij we foto's en andere leuke dingen met jullie
kunnen delen. De nieuwe groepscode voor Klasbord is naar u
gestuurd.
 Ouderportaal Parnassys
•
M.b.v. de reeds verstrekte
inlogcodes kunt u op
een eenvoudige
wijze op de hoogte
blijven van de
Cito-gegevens van uw
kind.
Schoolafspraken
 Regels
• 10 minuten voor schooltijd is er surveillance op het
plein.
• Circa 5 minuten voor schooltijd gaat de bel.
• Alle kinderen krijgen van school een potlood, een gum
en een kleurdoos. Er worden dan ook geen eigen etuis
met inhoud meegenomen!
• ’s Middags niet voor 13.00 uur op school, tenzij je over
moet blijven.
Afsluiting
 Zijn er nog vragen?
Bij vragen kunt u altijd bij juf Mieke of juf Merel terecht.
Voor een korte mededeling/vraag kunt u voor of na schooltijd
altijd even binnenlopen. Anders graag even een afspraak maken.
Mailen kan ook:
[email protected]
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards