Informatiemiddag groep 5 2016

advertisement
Informatiemiddag groep 5
Bibi Emmen / Maaike van Helvooort
Leerkrachten groep 5
Juf Maaike van Helvoort
Ma, di
Juf Bibi Emmen
Wo, do, vr
8:30………….
De school begint om 8:30!!!!
Bij 3x te laat wordt een melding gemaakt bij de directie
Mocht er iets zijn waardoor het kind te laat is, of helemaal
verhinderd, laat dat dan weten middels een briefje of
telefoontje voor 10:30. Daarna nemen wij contact met u op.
Mobieltjes
Kinderen die mobieltjes mee hebben op school mogen
deze niet onder schooltijd gebruiken.
Krijgt uw kind toch een mobiel mee; kan deze ‘s ochtends
bij de leerkracht ingeleverd worden en om kwart over drie
krijgt uw kind het mobieltje weer terug.
Wordt het mobieltje toch gebruikt tijdens schooltijd, dan
wordt deze, na eerst een waarschuwing, voor 1 dag
ingenomen.
Contact met de leerkracht…. /Samenwerking
Wij streven naar een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
We hebben namelijk 1 gemeenschappelijk belang en dat is het kind.
Heeft u vragen dan kunt u altijd naar ons toe komen om een afspraak te
maken.
Mocht er iets zijn wat wij met u wil bespreken, zullen wij u vragen om op
school te komen.
Voor algemene zaken omtrent organisatie van diverse activiteiten,
zullen wij u per e-mail informeren.
Mededelingen
Alle mededelingen omtrent speciale dagen, maar ook
activiteiten in en om de klas, zijn terug te vinden op de site van
De Parkiet.
www.parkiet.org
Nieuws uit de groepen / groep 5
Overdracht
Leerkracht groep 4 en 5
Intern Begeleider
RT
Benodigdheden in de klas
Vulpen (Rollerpen van school)
Grijs potlood
Liniaal
Gum
Stiften
Pritt stift of andere lijm
Kladboek
(Woordenboek)
De vakken in groep 5
Trefwoord
Rekenen
Taal/spelling
Estafette/ Begrijpend lezen
Natuur
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engels
Leefstijl
Schrijven
Verkeer
Muziek
Tekenen en handvaardigheid
Gym: op maandag en donderdag
Zwemmen: op vrijdag
Nieuwe vakken/methode in groep 5
Engels: digibord lessen
via filmpjes, dialogen en liedjes kennismaken
alles in het engels
Natuur: proeflicenties nieuwe methode
meer dynamisch en meer mogelijkheden
Taal: extra digibord lessen, werken op niveaus,
moeilijker stof aansluitend op CITO
Schoolzwemmen
Vrijdagmiddag -> start 2 september
Zwembad De Blinkerd
Vertrek om 13:30, aankomst 15:15-15:30
Januari afzwemmen A en B
Juni afzwemmen C en zwemvaardigheid
Thuis luizencontrole
Luizencontrole…..
Welke ouder of ouders komt ons helpen met de
luizencontroles??
Iedere woensdag na een vakantie is het controle dag…
Eerste controle dag woensdag 31 augustus
Zelfstandig werk
Weektaak
(Groepsopdracht)
Keuze werk
Verschillende niveaus
Extra hulp
Handelingsplan
Intern begeleider
Remedial teacher
Hulp, uitdagend of juist extra
(verlengde instructie)
Huiswerk
Voor het eerst huiswerk….
Spelling
dictee woordjes….misschien
Leerwerk (na de kerstvakantie??)
Topografie
Engelse woordjes
Spreekbeurten
Boekbespreking: eigen boek m.b.v. formulier (na herfst)
Spreekbeurt: vrij onderwerp m.b.v. formulier (voorjaar)
Coöperatief werken
Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief
leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere
leerlingen.
Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij
kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken.
De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar
uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een
oplossing en helpen elkaar.
Samenwerken
Cognitief- en sociaal doel
17 vers. werkvormen
Zoek de valse…
Juf Maaike
1.
2.
3.
4.
Ik
Ik
Ik
Ik
ben geboren in Den Haag.
ga graag naar het theater.
werk maandag, dinsdag
heb 4 honden.
Zoek de valse…
Juf Bibi
1.
2.
3.
4.
Ik
Ik
Ik
Ik
ben geboren in Groningen.
ga graag naar dierentuinen.
werk woensdag, donderdag en vrijdag
heb 1 klein zoontje.
Rots en Water
Rots en Water oefening
Vragen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards