ViaVia 22 22 januari 2016 Kalender 1 februari Studiedag, alle

advertisement
ViaVia 22
22 januari 2016
Kalender
1 februari
2 februari
5 februari
9 februari
17 februari
20 t/m 28 feb
6 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Start nieuwe fase, MR overleg
Carnaval!
Adviesgesprekken groep 8 , tweede ronde
8.45-9.45 uur Inloopochtend
Krokusvakantie
20 van Alphen
Waarde en gouden regel
Waarde:
Gouden regel:
Nieuwe groep: Telescopen
Vanaf dinsdag 2 februari zal ik fulltime voor de Telescopen (fasen 3b/4a) staan. Het woord 'telescoop'
komt uit het Grieks en betekent 'ver-kijker'. We zijn op deze naam gekomen, omdat de kinderen naar
boven gaan en daardoor weer een stukje verder kunnen kijken, zowel qua uitzicht als qua
schoolloopbaan.
Voor de meeste kinderen ben ik al de bekende juf Nathalie en voor een enkeling ben ik nieuw. Toch zal
het voor iedereen weer even wennen zijn: een vaste juf, nieuwe vakken en een nieuwe samengestelde
groep. Het is best even spannend, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
We zitten boven in de aulaklas. Het lokaal en daarmee de klas krijgt steeds meer vorm. Kom gerust na
school een keer kijken hoe de nieuwe klas van uw kind eruitziet!
Groetjes,
Juf Nathalie
Aanmelden voor de 20 van Alphen
Vanaf maandag 25 januari kan er worden aangemeld voor het hardloopevenement "De 20 van
Alphen". Ook dit jaar hopen we op een mooi deelnemersaantal wat we namens het Vianova
kunnen laten starten. Vorig jaar liepen we met bijna 100 leerlingen! Net als vorige editie kan er
weer worden gekozen uit verschillende afstanden: 1km, 2,5km of 5 km (bovenbouw)
Uw zoon/dochter te jong? Loop mee als begeleider op de 1km!
Komende week zal er een brief worden uitgedeeld met meer informatie en met op de
achterzijde het inschrijfformulier. Hierop kunnen gegevens worden ingevuld. Deze kunt u
uiterlijk maandag 8 februari inleveren bij de leerkracht en dan is deelname een feit!
Vriendelijke groeten,
Ferdi Reedijk
Download