Mediawijsheid staat voor - Basisschool De Vier Heemskinderen

advertisement
Mediawijsheid
Wij hadden vroeger een leesplankske…..
Maar dit werkt schijnbaar ook…
Wat is mediawijsheid?
• Mediawijsheid staat voor ‘het geheel van
kennis, vaardigheden en mentaliteit
waarmee burgers zich bewust, kritisch en
actief kunnen bewegen in een complexe,
veranderlijke en fundamenteel
gemedialiseerde wereld’. Bron: Cultuur.nl
Wat is mediawijsheid echt?
1. Kritische analyse van de media
Kritisch beoordelen van media
Verstandig omgaan met internet
Onderscheiden van echte en nepsites
Veilig omgaan met wachtwoorden
Kijkwijzer (Films en tv)
Kijkwijzer (games)
De invloed van reclame
Auteursrechten beeldmateriaal
Auteursrechten geschreven berichten (plagiaat)
(Digitaal) pesten
2. Informatievaardigheden
Gebruik van zoekmachine
Leren zoeken op internet
Beoordelen van informatie
Controleren van betrouwbaarheid
Begrijpen van de informatie
3. Zelf doen
Gebruik van Social Media: Hyves, Facebook, Twitter
E-mail verzenden / opstellen
Zelf een website maken
Gebruik van een Smartphone
Conclusie:
• Leerkrachten passen vaak al een
groot gedeelte in de praktijk toe ( net
zoals ouders).
• Belangrijk is dus dat kinderen bewust
worden gemaakt van de voor- en
nadelen van media.
Social Media
• Stand van zaken
Begin 2012
http://www.youtube.com/watch?v=ETnLzLnu
Dco
- Van de kinderen van 9 tot 16 jaar heeft
80% een account op een sociaal netwerk.
Even vingers: Wie maakt er gebruik van
Facebook? En wie van Twitter?
WIFI generatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
100% privacy
Autonoom
Altijd en overal online
Continu traceerbaar
Technisch razendsnel
Downloadt niets
Wil gratis content
Legt alles vast
Wisselt uit
Reflecteert niet
•
Meer weten? Boek De WIFI Generatie
Wat zijn de gevaren?
•
http://www.youtube.com/watch?v=-ibtRZGsSKs&feature=player_embedded
• Of
•
http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM&feature=player_embed
ded
Hoe om te gaan met nieuwe media?
Een aantal vragen die spelen, op school en thuis..
• Mag een leerkracht met een leerling MSN-nen,
facebook of hyven?
• En om te helpen met huiswerk?
• En een stagiair(e)?
• En als hij of zij de stageperiode heeft beëindigd?
• Mag je kind op MSN? Met wie? Hoeveel tijd per
dag?
• Mobieltje ja of nee?
• http://www.youtube.com/watch?v=U0kwqAxqL
Zw&feature=player_embedded
Wat kun je als ouders doen?
• http://www.youtube.com/watch?v=KHX1nL
YJggw&feature=player_embedded
•
-
Tips:
Pak een stoel en kijk mee
Wijs op het belang van privacy
Weet wanneer je dingen af moet zetten
Ga naar www.mijnkindonline.nl
Op de 4HK:
• Regels omgaan met de computer ( zie volgende dia)
• Mediaprotocol voor leerkrachten van SKPOEL
Wordt nu over gesproken. Komt op onze site.
• Mediavaardigheid leerkrachten SKPOEL
• Diploma Veilig Internet voor de groepen 5,6,7,8.
r.k. basisschool
De 4 Heemskinderen
Banakkerstraat 39 4873 AL ETTEN-LEUR tel: 076 50 125 70 fax: 076 50 159 26
Afspraken computergebruik
Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen).
Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof
woordgebruik, racisme, discriminatie, seks, porno, geweld.
Ik zoek ook geen plaatjes die gruwelijk zijn.
Ik maak geen gebruik van chatboxen.
Ik verander niets aan de instellingen van de computer bijv. screensavers, desktop etc.
Ik verstuur geen e-mailtjes zonder overleg met de meester of de
juf.
De printer mag alleen met toestemming van de meester of de juf gebruikt worden.
Zonder toestemming mag ik nooit mijn naam, (email)adres of
telefoonnummer opgeven.
Als ik per ongeluk een "foute" site open, meld ik dat bij de meester of de juf.
Ik mag alleen met toestemming gegevens op het internet opgeven.
Ik weet dat alle pagina's die ik open, door de meester of juf
gecontroleerd kunnen worden.
Ik download geen bestanden
Ik weet dat ik één maand of langer niet op internet mag, wanneer ik één van de regels overtreed.
Diploma Veilig Internet
• Bedoeld voor de groepen 5 t/m 8
• Leert kinderen om te gaan met de
mogelijkheden en risico’s van internet.
• http://www.youtube.com/watch?v=25dRiv
METsM
Tot slot…..
• Opmerkingen/vragen?
Download