Burgerschap - Ons Onderwijs 2032

advertisement
Maatschappelijke vorming
toelichting
Hoe kan de school de leerling helpen om
zich te ontwikkelen tot een actieve,
verantwoordelijke en sociale burger?
Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te
bereiden op hun rol als burger. Dit betekent dat de school
leerlingen voldoende meegeeft om te kunnen functioneren
in een democratische samenleving, om samen te kunnen
leven en werken met mensen met zeer diverse achtergronden en opvattingen en daarover na te denken en
het gesprek aan te gaan. Gezien de toenemende internationalisering is de verwachting dat de diversiteit in de
samenleving toeneemt en dat dit een groter beroep gaat
doen op sociale vaardigheden.
THEMA
Burgerschap
14
Maatschappelijke vorming
Wat vind jij
(met het oog op de toekomst)
belangrijk om leerlingen
mee te geven aan
maatschappelijke waarden
en normen?
THEMA
Burgerschap
15
Maatschappelijke vorming
Wat vind jij belangrijk
om leerlingen mee te geven
over het vormen/geven van
een eigen mening?
En over het luisteren naar
de ideeën van anderen?
THEMA
Burgerschap
16
Maatschappelijke vorming
In hoeverre vind jij
dat je een voorbeeld moet
zijn van een actieve,
verantwoordelijke en
sociale burger? Wat merkt
de leerling daarvan?
THEMA
Burgerschap
17
Maatschappelijke vorming
toelichting
Welke digitale vaardigheden en houding
heeft een leerling nodig voor de toekomst?
In de samenleving zijn we omringd door media en
technologie die tal van nieuwe mogelijkheden bieden
voor communicatie, het uitwisselen van informatie,
samen werken en samen leren. Hoe kan iedereen
bewust, kritisch en actief gebruik maken van de digitale
wereld? De toenemende digitalisering van de
samenleving doet een groot beroep op de digitale
vaardigheden en houding om kritisch en verantwoord
om te gaan met (nieuwe) media.
THEMA
Mediawijsheid
18
Maatschappelijke vorming
Wat leer jij de leerlingen
tijdens jouw stagelessen
over het werken met en leren
over (nieuwe) media? Moet dat
in de toekomst meer/anders?
Bijvoorbeeld met lessen in
programmeren/coderen?
THEMA
Mediawijsheid
19
Maatschappelijke vorming
Wat vind jij dat
leerlingen moeten leren
over online communiceren?
Denk hierbij aan reacties op
social media maar ook over
ontwikkelingen als
cyberpesten.
THEMA
Mediawijsheid
20
Maatschappelijke vorming
Wat vind jij dat leerlingen
moeten leren over het
beoordelen van digitale
informatiebronnen?
THEMA
Mediawijsheid
21
Maatschappelijke vorming
toelichting
Welke kennis, vaardigheden en
houding heeft een leerling nodig
in een geglobaliseerde wereld?
De globalisering van de samenleving is al enige tijd
een belangrijke maatschappelijke trend. We gaan naar
een mondiale economie waarin we steeds meer
samenwerken en te maken hebben met ontwikkelingen
in het buitenland. Ook zijn er complexe maatschappelijke kwesties die om wereldwijde oplossingen vragen.
De globalisering doet een beroep op de culturele vaardigheden die van belang zijn om te kunnen samenwerken met mensen met verschillende zienswijzen en
culturele achtergronden.
THEMA
Internationale oriëntatie
22
Maatschappelijke vorming
Wat vind jij dat leerlingen
moeten leren om ook
in een internationale context
te kunnen leven en werken?
THEMA
Internationale oriëntatie
23
Maatschappelijke vorming
Betrek je tijdens jouw stage
weleens internationale en
wereldwijde onderwerpen?
Wat leer je de leerlingen dan?
En moet dat meer/anders?
THEMA
Internationale oriëntatie
24
Maatschappelijke vorming
Welke talen moeten leerlingen
leren naast het Nederlands?
En op welk niveau?
THEMA
Internationale oriëntatie
25
Studenten lerarenopleiding
Doe mee en
praat mee!
Antwoord of
reactie op
deze vraag?
Dé
landelijke
dialoog over ons
onderwijs en
de toekomst.
Deel gedachten, visies en meningen op:
www.onsonderwijs2032.nl/opbrengsten
Download