Volwaardig Burgerschap met psychiatrische problemen? Ja! En hoe

advertisement
Volwaardig Burgerschap met psychiatrische problemen? Ja! En hoe dan?
Vooraankondiging Dialoogsessie
Van 9 tot 13 maart organiseren Utrechtse partners in de zorg vijf dialoogsessies.
Op dit moment zijn wij nog bezig met de planning en de organisatie maar aanmelden kan nu al.
De samenleving verandert en haar burgers veranderen mee. Dat geldt ook voor mensen die (tijdelijk)
ernstige psychiatrische problemen ervaren. We streven naar een inclusieve samenleving, een
samenleving waar iedereen zich thuis voelt, en waar volwaardig burgerschap voor iedereen binnen
handbereik komt. Het streven is dat door de inzet van eigen kracht, maar met steun van andere
burgers, van professionele en informele ondersteuners, de juiste voorwaarden worden georganiseerd
om dat volwaardige burgerschap mogelijk te maken.
Om die juiste voorwaarden voor elkaar te krijgen stuiten we op allerlei vragen, die we samen met u
willen beantwoorden. Bijvoorbeeld:
 ‘Wat is dat eigenlijk, laagdrempelig en toegankelijk?’
 ‘Hoe verbinden we formele en informele zorg? ‘Hoe kunnen we beter samenwerken’?
 ‘Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan participeren door betaald te werken of anderszins een
bijdrage aan de samenleving te leveren? En, wat vinden de betreffende burgers er eigenlijk zelf
van?’
 Kortom, we willen dat iedereen de kans krijgt om mee te praten, mee te denken, mee te doen.
Graag nodigen wij u uit om met ons in dialoog te gaan, zodat we ons kunnen verdiepen hoe we dit
alles in de praktijk kunnen brengen. Wat is er nodig, en wat zijn nu al goede voorbeelden?
De dialoogsessies worden geleid door Gee de Wilde, onafhankelijk adviseur in zorg en welzijn.
Voor wie:
Voor mensen met een mening, die zijn aangesloten / werkzaam zijn bij Cliëntenorganisaties,
Familieorganisaties, Vrijwilligers, Wijkbureau, Politie, Corporatie, Gemeente, Zorgverzekeraars
en Zorgaanbieders.
Wanneer en waar:
Wij organiseren in totaal vijf bijeenkomsten
… Maandag 9 maart komen wij naar Zeist tussen 9.00-13.00 uur
… Dinsdag 10 maart zijn we in Utrecht, daar hebben we een ochtend en een middag sessie
… Woensdagochtend 11 maart zijn we van 09.00-13.00 uur in Nieuwegein
… Donderdag 12 maart komen we van 09.00-13.00 uur naar Woerden
Iedere bijeenkomst begint of eindigt met een lunch!
Wij horen graag of u komt!
Ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt men het definitieve programma.
Klik hier voor aanmelden | [email protected]
De sessies worden georganiseerd door de Taskforce EPA Midden en Westelijk Utrecht (EPA staat
voor ernstig psychische aandoeningen). De Taskforce wil de ambitie van volwaardig burgerschap uit
het rapport “Over de brug” realiseren.
De huidige veranderingen en transitie van AWBZ naar de WMO, het voornemen verder te
ambulantiseren en de komst van de Wet langdurende zorg vraagt van de partners de handen ineen te
slaan.
De Taskforce is een initiatief van Achmea, Centrum gemeente Utrecht, Altrecht, Kwintes, Lister, Victas
en het Platform Volwaardig Burgerschap GGZ Utrecht
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij [email protected] (0651805889)
Leen van Leersum, voorzitter
Machteld van Raalte, ambtelijk secretaris
Download