Inhoud

advertisement
Inhoud
Geleefd burgerschap
Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit
Ruben Gowricharn, Dirk Willem Postma en Sandra Trienekens
7
Afscheid van maakbaar burgerschap
17
Wie zichzelf privatiseert kan wereldburger zijn
Over burgerschap, integratie en ander fraais: drie problemen
Jan Blommaert
19
Leefcultuur en burgerschap
De Nederlandse Hindostanen als casus
Ruben Gowricharn
28
Thuis zonder Heimat
Het thuisgevoel van kinderen van Turkse migranten in Nederland,
Frankrijk en Duitsland
Evelyn Ersanilli en Sawitri Saharso
47
Etnisch burgerschap, ander burgerschap
Migranten uit concentratiewijken over burgerschap, segregatie en integratie
Farouk Saleh
67
Openingen voor geleefd burgerschap 89
Van volk naar multitude
Burgerschap als topologische praktijk
Sebastian Olma
91
Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld?
Naar een civiele bestuurskunde voorbij de verzorgingsstaat
Floor Basten
12036 SWP - Geleefd burgerschap.indd 5
110
29-03-12 16:07
Zelforganisaties bouwen bruggen
De overbruggende functie van Kaapverdische zelforganisaties in Rotterdam
António A. da Graça
130
Meedoen versus zelf doen
Zin en onzin van stads-, buurt- en straatburgerschap
Joke van der Zwaard
154
Kwetsbaar burgerschap
Naar een vrijplaats voor boeren, burgers en buitenlui
Dirk Willem Postma
169
Over de auteurs
189
12036 SWP - Geleefd burgerschap.indd 6
29-03-12 16:07
Download