Eerste hulp voor het milieu … met ouders!

advertisement
Lesbrief
Eerstehulpvoorhetmilieu…metouders!
Doe jij alle lampen uit als je weggaat, ga je met de
fiets naar school, eet je vaak vegetarisch, draai je
de kraan op tijd uit? Dan ben je al duurzaam bezig!
Er zijn nog veel meer dingen die je kunt doen die
beter zijn voor het milieu. In deze lesbrief kom je
erachter hoe duurzaam jij leeft. En je bedenkt
samen tips om goed te zijn voor het milieu!
à Doe de zelftest!
Geef per stelling aan of je dit nooit (1), bijna nooit (2), soms (3), bijna altijd (4) of altijd
(5) doet. Tel daarna je totaal aantal punten op.
Energie
Ik doe de lampen uit in de ruimte die ik verlaat.
Ik zet apparaten helemaal uit, dus niet op stand-by.
Ik haal de oplader uit het stopcontact als het apparaat (telefoon, laptop)
opgeladen is.
Totaal aantal punten ‘energie’:
Voeding
Ik neem mijn eten mee in een broodtrommel of afwasbaar doosje.
Ik eet minstens drie keer per week vegetarisch (geen vlees of vis).
Ik neem mijn drinken mee in een afwasbaar flesje.
Totaal aantal punten ‘voeding’:
Water
Ik douche zo kort mogelijk en als het kan niet elke dag.
Ik gebruik de waterstopknop bij het doorspoelen van het toilet.
Ik zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
…………………
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
…………………
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Totaal aantal punten ‘water’:
…………………
Afval
Ik scheid papier, glas, plastic en groenafval.
Ik koop producten zoveel mogelijk zonder verpakking.
Ik stop aankopen in een zelf meegebrachte tas (i.p.v. in een plastic tasje).
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Totaal aantal punten ‘afval’:
…………………
Vervoer
Ik ga op de fiets naar school.
Ik ga met het openbaar vervoer (bus, tram, metro) naar plekken die te
ver zijn om te fietsen.
Ik ga op fietsvakantie of met het openbaar vervoer op vakantie.
Totaal aantal punten ‘vervoer’:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
…………………
Lesbrief
Eerstehulpvoorhetmilieu…metouders!
à Vorm groepjes.
Voor welk onderwerp heb je het laagste aantal punten?
_______________________________________________________________________
Zoek anderen die net als jij daar het laagste puntentotaal voor hebben. Vorm met hen
een groepje. Maak groepjes van maximaal vier leerlingen.
Ik vorm een groepje met:
_______________________________________________________________________
à Bedenk samen zoveel mogelijk tips en oplossingen voor jullie onderwerp.
Wat kun je doen om het milieu minder te belasten? Schrijf al jullie ideeën hier op:
Ons onderwerp:
_________
_______________________________________________________________________
Onze tips:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
à Neem deze lesbrief mee naar huis.
Doe de opdracht op de volgende pagina samen met een ouder of opvoeder. Neem de
antwoorden weer mee terug naar de volgende les.
Lesbrief
Eerstehulpvoorhetmilieu…metouders!
Beste ouders/opvoeders,
In hoeverre houdt jouw kind rekening met het milieu? Gaat hij/zij altijd op de fiets naar
school? Doet hij/zij altijd de lichten achter zich uit? Wordt er niet te lang gedoucht? In
deze opdracht ga je samen in gesprek over wat je beiden kunt doen om beter rekening
te houden met het milieu en probeer je dit een weekje uit. Handig, want zo bespaar je
ook nog op de wekelijkse kosten. Succes!
à Bekijk samen de tips die in de les zijn bedacht.
Heb je als ouder/opvoeder nog aanvullende tips? Noteer ze:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
à Kies allebei een tip om deze week uit te proberen.
Tip kind:
_______________________________________________________________________
Tip ouder/opvoeder:
_______________________________________________________________________
à Evalueer samen na ongeveer een week hoe het ging.
Was het moeilijk of makkelijk om deze milieuvriendelijke tip uit te voeren?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Kunnen jullie deze tip volhouden? Zo niet, wat is ervoor nodig zodat jullie het wel
volhouden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
à Laat je kind de opdracht meenemen naar de volgende les.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards