Duidelijk schrijven!

advertisement
Duidelijk schrijven voor
iedereen
Hoe schrijf ik een goede tekst voor mijn lezers?
Hoe schrijf ik een tekst die mijn lezers begrijpen?
-www.wablieft.be
-Karine Nicolay
-015/44.65.00
[email protected]
16 TIPS
voor duidelijke taal
TIP 1:
Bereid je goed voor voor je
begint te schrijven
Denk eerst na over :
- Voor wie je gaat schrijven
- Waarom je gaat schrijven
- Wat je gaat schrijven
TIP 2:
Zoek de juiste toon
TIP 3:
Spreek je lezer aan
-Schrijf zoveel mogelijk zoals je spreekt
-Spreek je lezer persoonlijk aan
-Schrijf voor 1 persoon, niet voor een groep
TIP 4:
Zorg dat je lezer de
antwoorden op zijn vraag
vindt
TIP 5:
Knip je tekst in korte stukjes :
- Werk met vraag en antwoord
- Geef onmiddellijk het antwoord
- Vragen kunnen dienen als titels
Zorg voor een duidelijke structuur
- De structuur moet eenvoudig en nuttig zijn voor de
lezer
TIP 5:
- Gebruik een logische opbouw = chronologisch
- Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
- Schenk minder aandacht aan de bijzaken, schrap ze
als ze geen extra informatie brengen
- Gebruik de lay-out om je tekst duidelijk te maken
TIP 6:
Gebruik lijstjes en tabellen
TIP 7:
Kies voor korte en grammaticaal
eenvoudige zinnen
-Vraag je van ieder woord af of het echt nodig is
-Gebruik niet meer dan 15 tot 20 woorden per zin
-Voor mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven : niet meer dan 10 woorden
-Pas op met samengestelde zinnen
TIP 8:
Schrijf actieve zinnen
-Actieve zinnen maken een tekst duidelijk
-Streef naar 80 tot 90% actieve zinnen
-Soms kan een passieve zin wel vb Uw rekening werd
niet betaald, Er wordt gestolen op de afdeling,…
TIP 9:
Schrijf in de tegenwoordige tijd
TIP 10:
Vermijd verborgen
werkwoorden
TIP 11:
BEVEEL!
Gebruik de gebiedende wijs
TIP 12:
Kies voor korte woorden
-Korte woorden zijn gemakkelijker om te lezen
-Vermijd woorden met meer dan 3 lettergrepen
TIP 13:
Vermijd moeilijke woorden
-Vermijd woorden uit een vreemde taal
-Sommige woorden leg je best uit
-Kies bij dezelfde betekenis het woord met een
gemakkelijk woordbeeld
-Spring zuinig om met moeilijke eigenamen
TIP 14:
Kies voor gewone alledaagse
woorden
TIP 15:
Wees voorzichtig met
afkortingen en letterwoorden
Vbn :
-ADHD = attention deficit hyperactivity disorder
-POS = problematische opvoedingssituatie
-TWW = tewerkgestelde werkloze
-…
Let op met meer gangbare letterwoorden zoals
CLB, SP.A,BVBA,…
Als ze echt onvermijdelijk zijn, schrijf ze dan 1 keer
voluit en zet de afkorting tussen haakjes. Andere
kan je duidelijk maken door een omschrijving.
TIP 16:
Wees voorzichtig met beeldspraak
Download