Zieke werknemers - Health Services

advertisement
Zieke werknemers? Tips om uw financiële lasten te beperken.
Tip 1: Bekijk of uw werknemers onder een uitzondering vallen. In vier situatie hoeft u niet te betalen
als uw werknemers ziek uit dienst gaan. Deze situaties zijn:
1
Ziekte door zwangerschap en/of bevalling;
2
Ziekte door orgaandonatie;
3
Werknemers die onder de No Risk polis vallen;
4
Werknemers die ziek zijn wegens een ongeval en waar verhaalrecht aan de orde is.
Zorg dat als u dit vaststelt, dat u in de vangnetziekmelding aan het UWV informatie over de
uitzonderingssituatie meestuurt.
Tip 2: Overweeg een uitgebreide ‘ziek uit dienst’ analyse. Laat een grondige medische evaluatie
uitvoeren. Dit geeft inzicht op het verwachte ziekteverloop. Zo kunt u direct met interventies starten om
erger te voorkomen. Uw bedrijfsarts kan u daarbij ondersteunen.
Tip 3: Houd zicht op de nawerking van de ziekmelding. Als een werknemer gezond uit dienst gaat,
geen WW-uitkering heeft en binnen 28 kalender dagen ziek wordt,valt de ziekmelding onder uw financiële
verantwoordelijkheid.
Tip 4: Heroverweeg arbeidsovereenkomst beleid. Beoordeel in overleg met uw bedrijfsjurist of het in
dienst houden van een werknemer die anders ziek uit dienst zou gaan voordelen voor u heeft. Wellicht
kunt u een werknemer tijdelijk passend werk aanbieden om hiermee de regie over de verzuimbegeleiding
te houden.
Tip 5: Vraag op tijd een WW-uitkering aan. Voorkom nawerking van de Ziektewet door vroegtijdig, één
maand voor de laatste werkdag, uw werknemer een WW-uitkering aan te laten vragen. Hiermee voorkomt
u dat u financieel verantwoordelijk bent als uw werknemer binnen 28 dagen na uitdiensttreding alsnog
ziek wordt.
Tip 6: Bevorder de re-integratie ‘op afstand’. Leg contact met het UWV en geef aan dat u als exwerkgever mogelijk tijdelijk passend werk heeft. Uw ex-werknemer is verplicht dit tijdelijk passend werk te
accepteren als het UWV daarmee akkoord is.
Tip 7: Controleer de Ziektewet of WGA beschikking van het UWV. Het UWV stuurt u een beslissing
over de arbeidsgeschiktheid, de eerstejaars Ziektewetbeoordeling na één jaar en de WIA beoordeling na
twee jaar toe. Controleer deze beschikking goed, omdat het de basis vormt voor uw financiële lasten.
Overweeg om in bezwaar te gaan tegen een beslissing. Health Services kan u ondersteunen met een
arts-gemachtigde of arbeidsdeskundige die hierin gespecialiseerd zijn.
Tip 8: Houd een goede administratie bij. Houd van de werknemers die ziek uit dienst gaan of die
binnen 28 kalenderdagen na uitdiensttreding ziek zijn een aparte administratie bij. Het maakt het
eenvoudiger om controle te houden op de beschikkingen. Daarnaast is het makkelijker om deze groep exwerknemers te volgen.
Tip 9: Verplicht werknemers ook na de beëindiging van het arbeidscontract mee te werken aan reintegratie. U kunt hiervoor een extra artikel opnemen in het arbeidscontract. Of hen een speciale
overeenkomst laten tekenen bij het uit dienst gaan. Overleg hierover met uw bedrijfsjurist.
Tip 10: Informeer twee maanden na indiensttreding van werknemers naar hun eventuele
uitkeringsverleden. Niet eerder en niet later. Dan kunt u eventueel kosten besparen bij ziekmelding. Wilt
u ondersteuning bij deze werkwijze neem dan contact op met Health Services.
Download