Document

advertisement
LEEUW VAN DE EXPORT 2016
TIPS VAN DE JURY
Dirk Van Steerteghem
afdelingshoofd Internationale Handel
Criteria
1. Significante groei van de export
2. Aandeel van de export in het
omzetcijfer
3. Specifiek exportbeleid met specifieke
marketingtools
4. Toekomstperspectieven op het vlak van
de export
5. Financiële performantie
6. Geografische diversificatie van de
export
Criteria (vervolg)
7. Innovatieve aanpak
8. Groei van de omzet
9. Groei van de tewerkstelling
10.Duurzaam internationaal ondernemen
11.Kwaliteit van het ingediende dossier
Tip 1
Breng een wervend verhaal
Tip 2
Geef ook de nodige toelichting bij de
cijfers
Tip 3
Zorg ervoor dat de jury niet moet zoeken
naar het antwoord op de vraag
Tip 4
Zorg voor een verzorgd dossier
Tip 5
Laat zien de uw bedrijf een
(export)strategie heeft
Tip 6
Vermeld enkel relevante informatie
Tip 7
Laat zien dat uw bedrijf duurzaam
internationaal ondernemen ter harte neemt
Tip 8
Toon aan dat uw bedrijf innovatief is
Tip 9
Besteed de nodige tijd aan het opmaken van
het dossier
Tip 10
Doe een beroep op de ondersteuning van uw
adviseur Internationaal Ondernemen bij de
aanmaak van uw dossier
Tip 11
Toon aan dat uw bedrijf een grote
toegevoegde waarde realiseert via export
Tip 12
Doe mee
Vragen?
VEEL SUCCES!
Download