Change Management

advertisement
ONDERNEMEND
VERANDEREN
Jo Sanders
Vennoot
Ernst & Young
VISIE
MENSEN
TIMING
Strategische Logica
Kernprocessen
Middelen
Wie
productcreatie
productrealisatie
organisatie
concept
stakeholders
business
concept
andere
Structuur
Controle
Wat
Inleiding tot Strategisch Management - Prof. dr. Aimé HEENE - 1999
-2-
Hoe
32
Ondernemend
veranderingsproject
bedrijfsstrategie
Organisatie blauwdruk
begin
changeproject
ONDERNEMER
SCHAP
PROJECT
MENSEN
SYSTEMEN
einde
Organisatie resultaat
-3-
VISIE
Er zijn geen gunstige winden
wanneer men niet weet
waarheen men zeilen wil.
-4-
Verandering moet je “willen zien”
memo
“Deze ‘telefoon’ heeft werkelijk teveel tekortkomingen om als een professioneel middel
tot communicatie te dienen. Dit toestel is
waardeloos voor ons”
Western Union, 1876
-5-
Verandering moet je “willen zien”
“When the rate of change outside
exceeds the rate of change inside,
the end of a company is in sight.”
Jack Welsh
G.E.
-6-
BLUR economie
• Speed
• Connectivity
• Intangibles
-7-
Speed and Connectivity creëren waarde
Coca cola Japan
Pampers
-8-
“Krachten” dwingen tot verandering
Nieuwe industriële structuren,
nieuwe soorten klanten,
steeds kortere productcycli,
nieuwe technische innovaties
globale concurrentie
Management opvolging
Relatie met werknemers
Demografische structuren
Efficiëntie en kostenbeheersing
INTERNE
Krachten
EXTERNE
Krachten
Steeds sneller
Steeds complexer
-9-
MENSEN en verandering...
“breken met de status quo..”
- 10 -
10
MENSEN en verandering ...
Elke verandering is bedreigend indien men
naar de toekomst kijkt met een gevoel van
incompetentie, ongemak, gebrek aan zelfvertrouwen of het gevoel dat men de
controle verliest
 DEFENSIEF
 OBSTRUCTIE
 DESTRUCTIE
- 11 -
11
Rol van een ondernemer
Twee (evenwichtige) fasen van bedrijfsbeleid:
Ondernemer
Divergentie
Ondernemer
Convergentie
• Divergentie: Creativiteit en Ondernemerschap
– dromen, suggereren, anticiperen, nieuwe horizonten
• Convergentie: Innovatie en Management
– Kiezen, vergelijken, sorteren, plannen, budgeteren
- 12 -
Ondernemer
De oprichtersvisie: heil en onheil
• Ondernemingen uitgebouwd volgens de basislogica van
een krachtige en charismatische stichter en deze logica
domineert nog alle beslissingen
• Oprichtersvisie = axioma’s, aannames, zekerheden die
het gedrag van de mensen beïnvloeden. Vertaald in het
Business Concept + de organisatie
- 13 -
De oprichtersvisie: heil en onheil (vervolg)
• De oprichtersvisie helpt de essentiële elementen van de
visie om te zetten in de praktijk
• Bewust en heel dikwijls onbewust worden de ziens- en
handelswijzen van de medewerkers gestructureerd, ze
zitten ingebakken in de ongeschreven regels,
procedures, en manier van werken in alle functies
• Vaststelling: er is een speciale vorm van
AANGELEERDE HULPELOOSHEID
- 14 -
De oprichtersvisie: heil en onheil (vervolg)
• Quid indien de oprichtersvisie haaks staat op de omgeving
?? Wat indien er fundamenteel moet veranderd worden ??
• Oprichtersvisie wordt een misleidende filter tussen de
externe en de interne realiteit
• Defensieve reacties
– Verleden wordt geïdealiseerd
– Producten, diensten en activa worden “heilige huisjes”
– Gevoel dat eigen competenties beter aansluiten bij oude
oprichtersvisie dan bij nieuwe visie
- 15 -
TIMING
1960
JFK: Before the end of
the 60’s a man will be
on the moon
1969
Neil Amstrong on the
moon
- 16 -
“Blitzkrieg” of “Lange Mars” ?
Lange Mars
Participatief
Directief
Blitzkrieg
Snel
- 17 -
Langzaam
Twee aanpakken
Blitzkrieg
Lange Mars
Doelstelling
Maximaliseer
Aandeelhouderswaarde
Ontwikkel de organisatie
Capabiliteit
Leiderschapsstijl
Top – Down
Participatief
Focus
Structuren en Systemen
Bedrijfscultuur
Planning
Strikt programma
Improvisatie
Motivatietheorie
Financiële persoonlijke
incentives
Compliance is not
commitment
- 18 -
The house of change: Mensen
Mensen houden van status quo.
Van zodra je iets begint
te veranderen vinden ze dat
de “goede, oude tijden er
steeds beter en beter uitzien”
- 19 -
Room of satisfaction
- 20 -
Room of rejection
- 21 -
Room of confusion
- 22 -
Room of renewal
- 23 -
Positieve en Negatieve Reakties
op veranderingen
+
Volle
kracht
vooruit
-
Aanvaardt
Ontkent
realiteit
Test iets
uit
Loop
tegen
muur
Droom
van
verleden
- 24 -
Actieve
deelname
Geef
verzet op
Uit
organisatie
Mensen maken het verschil
Gartner Group: Waarom mislukken veranderingen in ondernemingen ?
Project charter too narrow ...
Lack of functional project teams . .
IS staff involved too late .
Unrealistic expectations...
Inadequate project team skills...
Lack of executive champion...
Lack of executive consensus...
Limitations of existing system...
Resistance to change...
0
- 25 -
10
20
30
40
50
60
70
Paradox van de “systemen”
Systemen dienen om de medewerkers een bepaalde
manier van werken op te leggen en hen te controleren
Systemen zorgen voor een goed basisfunctioneren,
vermijden disfuncties en creëren een professioneel
platform om kennis op te slaan en uit te wisselen.
Zo wordt tijd en ruimte gecreëerd tot ondernemerschap
en intrapreneurship
- 26 -
“Systemen” als basis voor meer intrapreneurship
Traditionele aanpak
Moderne aanpak
• Gehoorzaamheid
• Discipline
• Controle
• Steun en coaching
• Beperking van actie
• Enge jobdescriptie
- 27 -
• Passie en initiatief
• Empowerment en
resultaatgebied
Tip 1: Ken de CONTEXT voor u beslist
wisdom
insights
knowledge
Firewall
data
(Dee Hock VISA)
Tip 2: Een veranderingsproject is een reis,
geen bestemming
Tip 3: Betrek heel uw onderneming
Creëer een nieuwe manier waarop
iedereen samenwerkt
BREEK DE MUREN AF
- 30 -
PER0260
Tip 4: Maak projectgroepen
- 31 -
Tip 5: Werk aan DEELsuccessen
- 32 -
Tip 6: TEGENSTROOM is soms nodig
Bezin voor je eraan begint
« Men dient voor ogen te houden dat niets qua
voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en
qua uitwerking gevaarlijker is dan zich opwerpen als
iemand die de vernieuwing wil doorvoeren … want hij die
dat doet, heeft degenen die van de oude toestand
profiteren tot vijand, terwijl hij slechts lauwe verdedigers
vindt in degenen die eventueel van de nieuwe toestend
zouden kunnen profiteren »
Machiaveli 1513
- 34 -
Goede Vlucht !!
Jo Sanders
Vennoot
Download