geld waar de ondernemer op heeft

advertisement
reportage
Incassototaal focust meer
op credit management
‘Geld waar
de ondernemer
op
heeft’
recht
Jaap de Visser
Openstaande facturen die de uiterste betaaldatum zijn gepasseerd, zijn een kwelgeest voor iedere ondernemer. Of
het nu gaat om een groot of een klein bedrag, het is geld waar de leverancier van een product of dienst recht op
heeft. Sinds DE crisis zich heeft aangediend, is de betalingsmoraal behoorlijk verslechterd. Dat zet de liquiditeit
bij veel bedrijven onder ongewenste druk. Toch hoeft dat niet direct grote gevolgen te hebben. Zeker niet wanneer
gebruik gemaakt wordt van de dienstverlening van Incassototaal, die niet alleen voorziet in incassowerkzaamheden,
maar ook in bemiddeling in het traject tussen het verlopen van de factuur en daadwerkelijke incasso. Met succes.
tekst TekstBuis/Rob Buisman l Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Sven van der Vlugt Fotografie
Jaap de Visser, eigenaar van Incassototaal,
heeft dagelijks te maken met achterstallige betalingen. “Op het moment dat
een vordering bij ons ter incasso wordt
aangeboden, is dat het einde van een
proces waarin naar mijn idee eerdere
kansen om de factuur te innen worden
overgeslagen. Vanzelfsprekend nemen wij
de betreffende vordering over en versturen
we een sommatiebrief. Wanneer nodig
schrijven we een dagvaarding. Vaak wordt
er dan - uiteraard met het nodige gemor
vanwege de bijkomende kosten - wel
betaald. Ook komt het voor dat dan pas de
aap uit mouw komt dat het totaalbedrag
niet ineens betaald kan worden en dat er
een betalingsregeling afgesproken wordt.
Maar in zulke gevallen denk ik wel eens:
‘Had de ondernemer dit nu niet zelf kunnen bereiken?’”
Tussenstap
Tegelijk realiseert De Visser zich dat
ondernemers vooral willen ondernemen.
“Dus ben ik meer gaan focussen op credit
‘Had de ondernemer
dit nu niet zelf
kunnen bereiken?’
management. Daar ligt de eerste winst
voor de ondernemer. In de praktijk houdt
dat in dat ik namens de betreffende
ondernemer activiteiten onderneem om
verlopen facturen te innen voordat het
incassotraject moet worden opgestart.
Zie het maar als een tussenstap waarbij
we als extern professional het geld, waar
de ondernemer recht op heeft, proberen
binnen te halen zonder de relatie van onze
opdrachtgever met de klant in kwestie te
beschadigen. Daarmee zijn beide partijen
gediend.”
Projectmatig
Het mooie van de constructie die Jaap
de Visser hiermee lanceert, is dat de
dienstverlening projectmatig kan worden
ingehuurd. “Een credit manager in vaste
dienst nemen, is voor veel ondernemers
veel te duur. Maar projectmatige of
tijdelijke inzet biedt ongekende mogelijkheden. Geen dure kracht op de loonlijst;
gewoon flexibel inhuren. Dat kan per
uur, per dagdeel, meerdere dagdelen
per maand, of voor een nader overeen te
komen periode. En als de klus geklaard is,
zijn we weg. Op die manier ondersteunen
we de debiteurenadministratie. Dat is ook
goed om te weten voor accountantskantoren. Die hebben doorgaans heel goed in de
gaten hoe hun klanten ervoor staan. Wanneer de situatie daarom vraagt, zijn wij
de ideale partij om ondernemers die met
achterstallige betalingen te maken hebben
een steuntje in de rug te geven. Wij zijn er
klaar voor.”
Incassototaal
1e Poellaan 26
2161 LB Lisse
T 0252 - 76 72 78
E [email protected]
I www.incassototaal.com
BOLLENSTREEK INTOBUSINESS 21
Download