Leergang Innovatief Ondernemerschap

advertisement
Kenniskring Innovatief Ondernemerschap en Risicomanagement
Leergang Innovatief Ondernemerschap
Ondernemers moeten blijven innoveren om zich te kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Dat
is vooral voor ondernemers in het MKB een moeilijke opgave. Ze beschikken niet over een R&D staf,
hebben weinig of geen budget om innovaties te ontwikkelen en komen nauwelijks toe aan het
bedenken van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen omdat ze vaak helemaal in
beslag worden genomen door operationele problemen.
De leergang Innovatief Ondernemerschap is bedoeld om bestaande MKB ondernemers te stimuleren
tot het realiseren van een nieuw of verbeterd product, productieproces of marktconcept. De leergang
is ontwikkeld en al enkele keren aangeboden door de Stichting Connect te Weert. Een leergang duurt
circa een half jaar. Het aantal deelnemers bedraagt hooguit 16 ondernemers.
De deelnemende ondernemers komen 5 x 2 dagen bijeen om bijgespijkerd te worden in een aantal
kernthema’s van de bedrijfsvoering: bedrijfsanalyse, marktbeheersing, financieel management,
procesbesturing en personeelsbeleid.
Daarnaast werkt elke deelnemende ondernemer individueel aan een strategisch
businessplan/ondernemingsplan voor een nieuwe (innovatieve) bedrijfsactiviteit. Daarbij wordt
elke deelnemer ondersteund door twee studenten bedrijfskunde, bedrijfseconomie of
marketing van Hogeschool Zuyd die op hun beurt worden begeleid door professionals met een
bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond en ervaring in het schrijven van business
plannen. Als je hier aan meedoet moet je werkzaamheden verrichten zoals: het maken van een
SWOT analyse, het verrichten van een marktstudie, het eventueel opsporen van bruikbare
technische vindingen, het verzamelen van de financiële basisgegevens voor het bedrijfsplan
en uiteindelijk het schrijven van het businessplan.
Beschrijving van de werkzaamheden:
Na een oriëntatie op het bedrijf en op de mogelijke innovatie houden de ondernemer, de studenten en
hun begeleider(s) een brainstormsessie. Hierin moet voor iedereen duidelijk worden waar de ambities
van de ondernemer liggen, wat de achtergrond hiervan is (bestaande en verwachte kansen en/of
problemen in de onderneming c.q. bestaande en verwachte kansen en bedreigingen vanuit de
omgeving) en welke aanpak nodig is om deze ambitie te realiseren.
Vervolgens gaan de studenten gegevens verzamelen bijvoorbeeld door interviews met
personeelsleden en met externe relaties van het bedrijf, zoals afnemers, leveranciers en adviseurs.
Deze interviews werpen licht op de vraag wat - gegeven de ambities van de onderneming - de
sterktes, zwakten, kansen en bedreigingen zijn van de onderneming.
Daarnaast verrichten de studenten een marktstudie naar de mogelijkheden van de product/marktcombinatie die de ondernemer voor ogen heeft. Deze marktstudie bestaat grotendeels uit desk
research.
Nadat de interviews zijn gehouden, de marktstudie is verricht en de resultaten met de ondernemer zijn
doorgesproken, buigt deze zich dieper over de vraag welke kant hij de komende middellange termijn
precies op wil met zijn bedrijf. Om dit nadenken te ondersteunen wordt er opnieuw een
brainstormsessie, deze keer om de Roadmap (projectplanning voor de eerstvolgende twee – drie jaar)
op te stellen. Samen met hun begeleider(s) werken de studenten de Roadmap verder uit. Vervolgens
schrijven de studenten het plan met ondersteuning van de begeleider(s).
Studenten van andere opleiding die aan een dergelijke leergang hebben meegewerkt waren
heel enthousiast. Velen noemden het de beste leerervaring tijdens hun studie.
Heb je interesse om hieraan mee te doen, neem dan contact op met:
Vivianne Theunissen-Gorissen, lid Kenniskring Innovatief Ondernemerschap en Risicomanagement
en docente Commercieel Management. E-mail: [email protected]
Download