Ondersteuningspunt Ondernemers Gent

advertisement
GENT – Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
(OOG)
OOG is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers bij Stad Gent.
Het Ondersteuningspunt bundelt informatie van eigen stadsdiensten,
maar kan ook gericht doorverwijzen naar andere overheden en privéinitiatieven zoals de sociale secretariaten of ondernemingsloketten. Dat
kan gaan van vragen over steunmaatregelen en vergunningen tot
informatie over tewerkstellingsmaatregelen of aanvragen voor ruimte of
uitbreiding.
Het OOG is zowel een digitaal als fysisch loket en is elke werkdag
doorlopend open van 8u30 tot 16u30. Daarnaast kunnen ondernemers
buiten deze openingsuren een afspraak maken.
Het doel is om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan de
ondernemers vanuit een efficiënt werkende overheid. Diverse
procedures en informatie worden in kaart gebracht en waar nodig
gestroomlijnd en afgeslankt naar meer effectiviteit en efficiëntie.
Dergelijk centraal aanspreekpunt resulteert in een aanzienlijke
administratieve vereenvoudiging voor de ondernemer aangezien het
OOG zelf een antwoord geeft of bij complexere vragen de ondernemer
de goede richting aanwijst. De ondernemer wordt gerichter geholpen en
moet niet zelf zijn weg zoeken in de wirwar van stedelijke diensten. Dit
levert hem tijdswinst, kortere doorlooptijden en duidelijkheid op.
Bij het maken van de beleidsnota Werk en Economie werden verschillende belangengroepen
betrokken.
In het kader van een aantal op til staande veranderingen zoals een aanpassing van de website,
digitale formulieren, e.d. organiseert de stad weldra een ondernemerspanel om te peilen naar de
tevredenheid van de ondernemers.
Het OOG kreeg vorm mede door contacten met ondernemers.
Het consultancybureau Möbius stond Gent voor de officiële opening van het OOG bij voor het opzet
en de onderbouw van de werking. Communicatiebureau Tenacs was gedurende de opstartperiode de
communicatiepartner. Zij hielpen om het OOG in de schijnwerper te plaatsen. Digipolis, IT-partner
van de stad Gent, werkte mee aan de digitale uitbouw van het OOG. Het project is mede tot stand
gekomen dankzij financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het
Vlaams Hermesfonds.
Dit project is een voorbeeld van een goed werkend ondernemersloket voor grotere steden.
Info: [email protected]
Download