Perstekst - Gents ondersteuningspunt voor ondernemers (OOG)

advertisement
Departement Communicatie en Promotie | Dienst Communicatie
PERSBERICHT
28/11/2014
14/0738 – Gents ondersteuningspunt voor ondernemers (OOG) verhuisd naar AC
Portus
Op 25 november 2014 is het OOG, het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent van de Stad
Gent, verhuisd. Gentse ondernemers kunnen voortaan terecht op de gelijkvloerse verdieping
van het Administratief Centrum (AC) Portus in de Keizer Karelstraat 1 voor vragen, advies en
ondersteuning.
Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) werd opgericht in januari 2010, met als doel
ondernemers zo vlot en efficiënt mogelijk te adviseren. Dat is van groot belang, want voor hun
zaak nemen ondernemers vaak belangrijke beslissingen. En dan is het cruciaal dat ze over de
juiste informatie beschikken.
Informatie
Met het OOG zorgt de Stad Gent voor een gevoelige administratieve vereenvoudiging voor
ondernemers. Ze worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar krijgen via een centraal
aanspreekpunt alle informatie die ze nodig hebben. Zo verliest een ondernemer geen kostbare
tijd en kan hij zich toeleggen op wat hij het beste kan, namelijk ondernemen.
Kwaliteitsvolle dienstverlening
Het OOG bundelt informatie van eigen stadsdiensten en verwijst gericht door naar andere
overheden en organisaties. Dat kan gaan van vragen over steunmaatregelen en vergunningen tot
informatie over tewerkstellingsmaatregelen of aanvragen voor ruimte of
investeringsmogelijkheden. Het doel is om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan
ondernemers vanuit een efficiënt werkende overheid. Eenvoudige vragen worden meteen
beantwoord aan de telefoon of via mail; complexere vragen worden deskundig opgevolgd door
accountmanagers van de Dienst Economie of de Dienst Werk van de Stad Gent.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 1 van 2
Contact met het OOG?
Het OOG is zowel een digitaal als een fysiek loket. Meer dan 4 op de 10 vragen worden via e-mail
of de website gesteld, ruim een derde telefonisch. Een vijfde van de ondernemers komt langs aan
het loket.
In juni 2014 ontving het ondernemersloket zijn 10.000ste klant. Meer informatie daarover vindt u
op de website www.oogent.be>nieuws>oog-vraag-10000-en-we-tellen-verder...
AC Portus
Het OOG huisde de voorbije jaren in de Sint-Niklaasstraat. Sinds woensdag 26 november 2014
beschikt het OOG over een eigen lokaal op de gelijkvloerse verdieping van AC Portus, ook bekend
als de Belgacomtoren. Een vrij bezoek kan tijdens de openingsuren; daarbuiten kan u ook een
afspraak maken.
Ook de Dienst Werk en de Dienst Economie van de Stad Gent zijn op 25 november verhuisd van
de Sint-Niklaasstraat naar AC Portus.
Informatie
OOG - Ondersteuningspunt Ondernemers Gent, AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent,
tel. 09 210 10 60, e-mail [email protected], website www.oogent.be
Twitter https://twitter.com/Gent_Ondernemer
Facebook https://www.facebook.com/gentseondernemer
LinkedIn http://be.linkedin.com/in/gentseondernemer
Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur.
Op maandag ook van 16 tot 19 uur, donderdag gesloten. Ook op afspraak tijdens de kantooruren.
Bevoegd
De heer Mathias De Clercq, Eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19,
e-mail [email protected]
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 2 van 2
Download