programma economie - Gemeente Stichtse Vecht

advertisement
Samen aan zet!
Op naar een sterke lokale economie in de regio Utrecht!
Het omvat activiteiten gericht op aantrekkelijke bedrijventerreinen en kantorenlocaties, florerende winkelgebieden, de
arbeidsmarkt met meer werkgelegenheid. Ook mikken we op versterking van de toeristische sector, culturele
levendigheid, behoud van ons mooie historisch erfgoed en de zorg voor een aantrekkelijke (leef)omgeving.
Samenwerking, een faciliterende gemeente en initiatiefrijke ondernemers zijn de bouwstenen om deze ambitie tot een
succes te maken. In de regio werken we samen met de EBU, U10, provincie en andere regionale organisaties.
Met zes thema’s aan het werk
Op deze thema’s richten we onze
pijlen om die ambitie waar te maken!
En wat levert het op?
Naast de zes thema’s wordt er een
breed pakket activiteiten uitgevoerd.
Deze staan beschreven in het
Programma Economie
Glasvezel
PROGRAMMA ECONOMIE
Het versterken van de economische positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht.
Dat is de gezamenlijke ambitie van gemeente en koepels van ondernemersverenigingen, verwoord in het brede
Programma Economie 2015 – 2018.
Voor een aantrekkelijke werklocatie
Meer innovatieve IT
Arbeidsmarkt
Betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Vergroting inzetbaarheid lokale medewerkers
Recreatie & Toerisme
Versterking samenwerking
Meer bestedingen
Ontwikkeling arrangementen
Transformatie kantoren
Waardestijging vastgoed
Toekomstbestendige panden/locatie
Tegengaan leegstand
Winkelgebieden
Toekomstbestendige retail
Toename omzet
Verhoging winkelbeleving
BIZ/Parkmanagement
Waardetoename vastgoed op werklocatie
Kosten verbetering bedrijfsomgeving samen delen
Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande onderwerpen, of wil je het Programma Economie toegestuurd
krijgen, neem dan contact op met het team Economische Zaken via telefoonnummer 14 0346 of e-mail
[email protected]
Nieuws voor ondernemers kunt u vinden op www.stichtsevecht.nl/ondernemers of op de website van de
ondernemersvereniging, www.ovsv.nl
Download