Leidraad voor de dienst economie en de dienstverlening

advertisement
Leidraad voor de dienst economie en de
dienstverlening aan ondernemers
De VVSG heeft in samenwerking met een extern consult een leidraad ontworpen voor
gemeenten die een dienst economie willen uitbouwen of hun dienstverlening aan ondernemers
kwaliteitsvol willen verbeteren of verder uitbouwen.
Deze externe ondersteuning is bij velen een extra hefboom geweest om een dienst lokale
economie of een uniek loket voor ondernemers te realiseren. Door de oprichting van deze
dienst trachten heel wat gemeenten in te spelen op een groeiend gemeentelijk
‘ondernemersbewustzijn’.
Deze leidraad kwam tot stand vanuit een praktijkervaring.
19 gemeenten werden in de
periode 2009-2011 intensief begeleid bij het opzetten van een dienst economie en/of een
uniek loket voor ondernemers.
Het traject met de lokale besturen hield rekening met de
specifieke-economische situatie van elke gemeente, de mogelijkheid en ambities van het
bestuur en de verwachtingen van de ondernemers ter plaatse. Via uitwisseling van inzichten
en realisaties tussen de deelnemende gemeenten werden tal van acties concreet uitgewerkt.
De leidraad is een praktisch werkinstrument die de lokale besturen inzicht geeft over welke
processen moeten worden doorlopen.
Het brengt tevens een aantal voorbeelden van
concrete realisaties.
Tevens wordt ruime aandacht besteed aan de inbedding van de dienst economie in gans de
gemeentelijke organisatie, een proces van vallen en opstaan.
Momenteel is een nieuw project opgestart waarbij een aantal gemeenten een vervolgtraject
krijgen aangeboden en een aantal nieuwe gemeenten de kans krijgen om in een nieuwe
begeleiding op maat in te stappen.
Meer info voor het nieuwe project vindt U op deze link.
U kan de leidraad hier downloaden.
Voor verdere info, aarzel niet ons te contacteren :
Peter Douchy | projectmedewerker economie
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel
02 211 56 38 | [email protected]
www.vvsg.be
30 mei 2011 - 1/1
Download