Bedrijfsvoering | Dienst Communicatie

advertisement
Bedrijfsvoering | Dienst Communicatie
PERSBERICHT
9/10/2015
15/0641 – Stad Gent stelt Carine Stevens aan als nieuwe Directeur van de
Cultuurdienst
Op 1 december 2015 start Carine Stevens als nieuwe Directeur van de Cultuurdienst.
De Cultuurdienst werd op 1 januari 2015 opgericht door de Dienst Cultuurparticipatie, de
cultuurcel van de departementsstaf en het Cultuurcentrum Circa samen te brengen in één
nieuwe dienst. De Cultuurdienst staat in voor de ondersteuning van de cultuursector in Gent.
Bij de Cultuurdienst kan men terecht voor info en advies over de organisatie van culturele
activiteiten en alles wat daarbij komt kijken: zalenverhuur, de aanvraag van een erkenning als
sociaal-culturele vereniging, subsidies, enzovoort.
Daarnaast zal er de komende jaren via eigen projecten en ondersteuning vooral ingezet worden
op kindvriendelijkheid, diversiteit, muziek en kunst op straat.
Circa blijft zoals nu al tien jaar het geval is, verspreid over de stad, spraakmakende evenementen
organiseren zoals Ciné Privé, Ciné Kadee, WildeMannenWoesteWijven, en ook nieuwe en
vernieuwende projecten waarover binnenkort meer.
Carine Stevens woont in Gent en is historica. Ze kan bogen op een zeer rijke ervaring.
Haar eerste professionele stappen zette ze begin de jaren ‘80 als wetenschappelijk medewerkster
bij de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie van de Stad Gent, toen nog onder leiding van
conservator Joan Vandenhoute. Zo werkte ze mee aan de tentoonstelling rond historische tuinen
‘Gent. Groen van nu en toen’ die te bezichtigen was in het Museum Arnold Vander Haeghen in de
Veldstraat.
Aan UGent deed ze een onderzoeksproject naar de sociaal-economische geschiedenis van het
Scheldedepartement (Oost-Vlaanderen) in de Franse Tijd ( 1794-1815), onder leiding van prof.
Chris Vandenbroeke.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Hofstraat 1 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.stad.gent |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24
Pagina 1 van 2
Vanaf 1984 ging Carine Stevens aan de slag bij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Ze werkte
in de dienst cultuur, als medewerkster (1984-1987), bestuurssecretaris (1987-1994), adjunctadviseur (1994), diensthoofd (1994-2013) en directeur (2013-2015).
Hierbij stond ze in voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid in de
sectoren kunsten, sociaal-cultureel werk, cultuurspreiding, bibliotheken, cultureel en onroerend
erfgoed en musea.
Ze was daarbij ook verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de eigen provinciale
cultuurhuizen, zoals het provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster, het PAM Ename, het PAM
Velzeke, het Mola, het Raveelmuseum, Monumentenwacht en de provinciale Uitleendienst.
Met Carine Stevens kiest de Stad voor een ervaren directeur die sterk vertrouwd is met de Gentse
cultuursector in het bijzonder en de Vlaamse in het algemeen.
Informatie
- Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, Veldstraat 82, 9000 Gent, tel. 09 269 84 60,
e-mail [email protected]
- Departement Human Resources, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 73 10
Bevoegd
- Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail [email protected]
- Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en
Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60,
fax 09 266 51 79, e-mail [email protected]
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Hofstraat 1 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.stad.gent |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/55s/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/21/24
Pagina 2 van 2
Download