Gentse filmwedstrijd `Fit in je hoofd, goed in je vel`

advertisement
Gentse filmwedstrijd 'Fit in je hoofd, goed in je vel'
07/12/2012
Elk jaar zijn er in Vlaanderen zo’n duizend zelfdodingen en een veelvoud
van suïcidepogingen. Het voorkomen van zelfdodingen is een taak van
iedereen, niet enkel van het beleid en de hulpverleners.
Gent wil daarin extra investeren met een promofilm en een filmwedstrijd
om de Gentenaars ervan te overtuigen ‘Fit in hun hoofd’ te blijven. Het
promofilmpje werd in de Bloemekenswijk ingeblikt op 9 oktober 2012 naar
aanleiding van de werelddag van de geestelijke gezondheid en met de
medewerking van enkele buurtbewoners en het OCMW Gent.
Het eindresultaat is ook terug te vinden op de
websitewww.gentgezondestad.be. Deelnemen aan de filmwedstrijd kan tot
en met dinsdag 30 april 2013.
Filmwedstrijd
Gelijktijdig met de promofilm wordt ook een filmwedstrijd gelanceerd. Alle
Gentenaars worden aangespoord om zelf een filmpje te maken rond de
campagne ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’. Neem je camera, fototoestel of
gsm in de hand, trommel wat buren en vrienden op en maak je eigen
filmpje.
Alle deelnemers maken kans op een van de schitterende prijzen. Creatieve
breinen die liever zelf geen filmpje maken, kunnen deelnemen aan de
wedstrijd door een scenario in te dienen. Het beste scenario zal worden
verfilmd door een professionele ploeg.
Zelfgemaakte filmpjes en scenario’s kunnen ingezonden worden tot en
met dinsdag 30 april 2013. Ze worden voorgelegd aan een professionele
jury. Met alle winnende filmpjes wordt een tournee gepland langs
verschillende Gentse locaties.
Het wedstrijdreglement en alle verdere informatie kan worden
geraadpleegd op de website www.gentgezondestad.be.
Workshops
Omdat niet iedereen vertrouwd is met het maken van filmpjes worden
enkele workshops georganiseerd om daarbij te helpen. Tijdens die
workshops worden, naast het toelichten van de campagne, tips en tricks
gegeven over hoe je een scenario schrijft, rond het werken met een
videocamera, het monteren van beelden, enzovoort.
Voorlopig zijn door OCMW Gent volgende workshops ingepland:
in Lokaal Dienstencentrum De Regenboog, Lucas De Heerestraat 83, 9000
Gent
sessie 1 - de basis op dinsdagnamiddag om 12 maart 2013 om 14 uur
 sessie 2 - aan de slag op vrijdagnamiddag 15 maart 2013 om 14 uur
in Lokaal Dienstencentrum De Boei, Vaartstraat 2A, 9000 Gent

sessie 1 - de basis op dinsdagnamiddag 19 maart 2013 om 14 uur
 sessie 2 - aan de slag op vrijdagnamiddag 22 maart 2013 om 14 uur
Ook andere verenigingen kunnen bij Logo Gezond+ workshops aanvragen
op maat.

Campagne
‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ is een campagne van de Vlaamse overheid
en kadert in het Vlaams actieplan suïcidepreventie. De campagne is
opgebouwd rond tien beschermende factoren tegen depressie. Die
beschermende factoren worden afgebeeld in tien stappen, die een leidraad
vormen voor de algemene bevolking om hun mentale gezondheid te
bevorderen. Bijvoorbeeld: vind jezelf ok, beweeg, probeer iets nieuws,
durf nee zeggen of gun jezelf rust. Meer informatie over de campagne is
te vinden op de website www.fitinjehoofd.be.
Informatie:
OCMW Gent
Onderbergen 86
9000 Gent
Tel.: 09 266 99 11
E-mail: [email protected]
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur
De sociale 24-urenpermanentie van het OCMW is voor dringende zaken
bereikbaar via het centrale telefoonnummer 09 266 99 11.
Logo Gezond + Lokaal Gezondheidsoverleg Gent
Baudelokaai 8
9000 Gent
Tel.: 09 235 74 20
Fax: 09 235 74 26
E-mail: [email protected]
Openingsuren:
Verantwoordelijke: mevrouw Marleen Roesbeke, coördinator
Gezondheidsdienst
Baudelohof 2
9000 Gent
Tel.: 09 235 22 50
E-mail: [email protected]
Openingsuren:
maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Directeur: Katia Vandendriessche
Bevoegd:
Guy Reynebeau
Schepen van Welzijn en Gezondheid
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 50 90
Fax: 09 266 51 09
E-mail:[email protected]
Geert Versnick
Schepen voor Intercommunales, Financiële Participaties en voorzitter OCMW
Stadhuis Botermarkt 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 53 50
Fax: 09 266 53 79
E-mail: [email protected]
Download