Departement Communicatie en Promotie | Dienst

advertisement
Departement Communicatie en Promotie | Dienst Communicatie
PERSBERICHT
24/10/2014
14/0000 – Gent verkozen tot voorzitter van Culture Forum Eurocities
Op vrijdag 24 oktober 2014 werd Gent op het Culture Forum van Eurocities in Straatsburg
verkozen tot voorzitter. Het voorzitterschap start vanaf de algemene vergadering op vrijdag
7 november 2014. De stad Birmingham werd verkozen tot ondervoorzitter. Schepen van
Cultuur, Toerisme en Evenementen Annelies Storms stelde de prioriteiten voor het
voorzitterschap voor. Het voorzitterschap loopt tot de volgende algemene vergadering van het
netwerk, in november 2015.
Eurocities is een netwerk van Europese steden dat aan kennisdeling en beleidsbeïnvloeding doet.
Gent is lid sinds 1998 en heeft zijn engagement in dit netwerk opgeschroefd sinds 2009. Gent was
tot nu toe ondervoorzitter van het Culture Forum, Bologna de voorzitter. Op vrijdag 7 november
2014 geeft Bologna de fakkel door aan Gent. Het voorzitterschap duurt tot november 2015 en
kan na verkiezingen eventueel met een jaar verlengd worden.
De stad Gent stelde tijdens het Culture Forum haar prioriteiten voor. Het verzekeren van een
duidelijke plek voor cultuur in de Europese Urban Agenda en het nauw opvolgen van de Europese
creatieve agenda staan voorop. Met de uitwerking van een Urban Agenda wil de Europese
Commissie steden betrekken en activeren in haar beleid. Het is een erkenning van het belang van
het stedelijke beleidsniveau. Ook de evaluatie van de werking van het forum en het versterken
van de relaties met andere forums van Eurocities staan op de agenda.
Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen en voorzitter van het Culture
Forum: ‘Ik ben bijzonder vereerd met dit nieuwe mandaat. Gent is een cultuurstad die zich laat
opvallen in Eurocities. We zullen alle inspanningen leveren om er een bijzonder voorzitterschap
van te maken.’
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 1 van 2
Informatie
Departement Cultuur en Sport, Hotel Arnold Vander Haeghen, Veldstraat 82, 9000 Gent,
tel. 09 269 84 60, e-mail [email protected], website www.gent.be
Bevoegd
Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail [email protected]
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 2 van 2
Download