Persbericht campagne 2005

advertisement
Koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging - 11.11.11
ABVV
ACLVB
ACV
Animo
Anti-Imperialistische Bond
ATOL
Basisprojecten Haïti
Belg. Com. Hulp aan Eritrea
Belg. Com. Hulp Vluchtelingen
Bevrijde Wereld
Bolivia Centrum
Broederlijk Delen
Caritas Internationaal Hulpbetoon
CDI/Bwamanda België
CEMUVO-Samenlevingsopbouw
Chiro-Jeugd
Christen Democraten voor Europa
Christenen voor het Socialisme
Comité Missionerende Instituten
Damiaanactie
Davidsfonds
Dienst Buitenl Studenten&Stagiairs
Dierenartsen zonder Grenzen
Dosfelinstituut
Elcker-Ik
Fair Trade Organisatie
Filipijnengroepen België
Forum voor Vredesactie
FOS-Socialistische Solidariteit
Gezinsbond
Globelink
Gresea
Guatemala Comité Vlaanderen
HOOS
Ieder voor Allen
IKOVE
Iteco
Jaycees
Jong Agalev
Jong CD&V
Jong VLD
Kadervorming voor Afrikanen
Katholieke Studenten Jeugd
KWIA-Steungr. Inheemse Volken
LIVOS
Maya Honing
Medicus Mundi
Mensenbroeders
Nat. Com. Onthaal DWstudenten
Nederlandstalige Vrouwenraad
Orbi Pharma
OCIV
Oxfam-Solidariteit
Oxfam-Wereldwinkels
Pax Christi Vlaanderen
Paul Heymansinstituut
Platform Handicap & OS
PREGO – Jongeren mét Spirit
PROTOS
Rode Kruis Vlaanderen
SEVI
Shramadana België
Socialisme zonder Grenzen
Socialistische Vooruitziende
Vrouwen
Solidariteit om Leven
Solidariteitsfonds
Steunpunt Jeugd & Jeugdraad
Stichting De Nieuwe Wereld
Studio Globo
Trakomula
TRIAS
UCOS
UNATA
Vermeylenfonds
Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen
Vlaams Internationaal Centrum
Vlaams Nationaal Studiecentrum
Vlaams Palestina Comité
Vl. Rwandese Ver. – Umubano
Vereniging voor de Ver. Naties
VOLENS
Vrede vzw
Vredeseilanden
Wereldmediatheek
Wereldsolidariteit
Wkg. Indianen Zuid-Amerika
Wkg. OS Agalev
375 lokale 11.11.11-comités
met 20.000 vrijwilligers
PERSBERICHT
Noord-Zuidbeweging schrijft geschiedenis met
gezamenlijke campagne rond Millenniumdoelstellingen
Brussel, 19 juli 2017
2005 is een cruciaal jaar voor de mondiale strijd tegen armoede. Vijf jaar
na de afkondiging van de Millenniumdoelstellingen door de 191 VNlanden staan we lang niet ver genoeg. Deadline voor de doelstellingen is
2015. Omdat er dringend maatregelen moeten worden genomen schakelt
de Vlaamse Noord-Zuidbeweging zich in een wereldwijde campagne
onder de noemer 2015 DE TIJD LOOPT.
Met de campagne 2015 DE TIJD LOOPT wil de Vlaamse Noord-Zuidbeweging de
politieke wereld herinneren aan hun belofte om de MDG’s waar te maken. Daarom
slaan 11.11.11, Broederlijk Delen, FOS, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels,
Vredeseilanden en Wereldsolidariteit de handen in elkaar. Samen met Bevrijde
Wereld, Intal, Mensenbroeders, Noë, Protos, Studio Globo, Vlaams-Guatemala
comité, Volens en WIO zullen ze de komende jaren actie voeren met hun campagne
2015 DE TIJD LOOPT. Het eerste jaar staat in het teken van de bekendmaking van
de Millenniumdoelstellingen. Daarna focust men jaarlijks op één aspect van de
Millenniumdoelstellingen.
De campagne kadert in de wereldwijde oproep tot actie tegen de armoede (Global
Call to Action Against Poverty). Een nooit geziene Mexican Wave van campagnes
moet de wereldleiders aanzetten om werk te maken van de Millenniumdoelstellingen.
Honderden organisaties over de hele wereld hebben zich al ingeschreven om actie te
voeren.
Centraal symbool wordt de witte band, met het logo van de campagne erop.
Honderdduizenden witte banden zullen verspreid worden tot in de verste hoeken van
Vlaanderen. Tijdens het politiek actieweekend van 22 en 23 oktober zal Vlaanderen
wit zien. Dat gaat gepaard met een massale verzoekschriftenactie, waarmee de
politici onder druk worden gezet om actie te ondernemen.
Welke zijn de eisen aan de Belgische politici:

De schulden van de armste ontwikkelingslanden moeten volledig
kwijtgescholden worden. Ook andere arme landen mogen niet in hun
ontwikkeling geremd worden door schulden.

België moet meewerken om binnen de Wereldhandelsorganisatie de
onrechtvaardige handelsrelaties tussen Noord en Zuid aan te pakken.

België moet meer geld besteden aan degelijke ontwikkelingssamenwerking.
Ten laatste vanaf 2010 moet dit minimaal 0,7% van het nationaal inkomen
zijn. Dit jaar vielen we terug op 0,45 %

Ons land moet ook pleiten voor bindende regels voor multinationale
ondernemingen en grote financiële groepen.
Koen Stuyck  Persverantwoordelijke  Algemeen Secretariaat Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11  Tel. +32 2 536 11 51  GSM +32 496 80 78 93  Fax +32 2 536 19 10  [email protected]
Vlasfabriekstraat 11  1060 Brussel België  www.11.be
-- 2 --

België moet voorstellen indienen om op Europees niveau een belasting in te voeren op
munttransacties (de zogenaamde Tobintaks). Het Belgische parlement heeft daar in 2004 een wet
voor gestemd. Dit kan één van de bijkomende financieringsbronnen voor ontwikkeling zijn.
België moet mee de oorzaken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wegwerken. 70% van
de extreem armen zijn vrouwen. Gender moet een belangrijkere plaats krijgen in de
Millenniumdoelstellingen.
België moet zorgen dat arbeid een belangrijkere plaats krijgt in de Millenniumdoelstellingen en
pleiten voor de naleving van fundamentele arbeidsnormen. Arbeid en inkomen zijn belangrijke
hefbomen voor ontwikkeling.
Ons land moet actief meewerken aan de versterking van de Verenigde Naties en aan de
democratisering van het Internationaal Muntfonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie.
Op die manier moet het Zuiden op internationaal vlak een evenwaardige stem krijgen.



Korte agenda voor het najaar:
-
9 september: persconferentie met voorstelling gezamenlijke campagne en première van de tv-spot
2015 DE TIJD LOOPT
10 september: Internationale White Band Day. In Brussel krijgt Manneken Pis alvast een wit pakje.
13 tot 16 september: VN-Top in New York
16 oktober: vijfde verjaardag van de Wereldvrouwenmars
22 tot 23 oktober: politiek actieweekend 2015 DE TIJD LOOPT Vlaanderen wordt wakker geschud
Oktober – November: tal van lokale comités en organisaties zetten activiteiten op
15 oktober tot 15 november: bezoek van onze partners uit het Zuiden
10 tot 13 november: financiële actieweekend 11.11.11
13 tot 18 december: WTO-top in Hong Kong
Meer informatie:
Koen Stuyck, persverantwoordelijke 11.11.11, 0496-80.78.93
Webstek van de campagne: www.detijdloopt.be
Alle persberichten van 11.11.11 zijn terug te vinden op www.11.be/persloket
Koen Stuyck  Persverantwoordelijke  Algemeen Secretariaat Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11  Tel. +32 2 536 11 51  GSM +32 496 80 78 93  Fax +32 2 536 19 10  [email protected]
Vlasfabriekstraat 11  1060 Brussel België  www.11.be
Download