Departement Communicatie en Promotie | Dienst

advertisement
Departement Communicatie en Promotie | Dienst Communicatie
PERSBERICHT
8/10/2014
14/0628 – Asbest in loods Industrieweg: gecoördineerde aanpak
Gezondheid medewerkers en externe gebruikers staat voorop (gemaild 8 oktober)
De Stad Gent huurt een loods aan de Industrieweg 118 voor het stockeren van materiaal..
Tijdens recente herstellingswerken aan het dak (door een aannemer in opdracht van de
eigenaar) is echter asbeststof vrijgekomen. De Stad hanteert steeds het voorzorgprincipe en
plaatst de gezondheid van haar medewerkers en de gebruikers van de loods op de eerste
plaats. Daarom werd de loods al op 19 september 2014 verzegeld. De externe
arbeidsgeneeskundige dienst en zijn expertenbureau inzake asbest volgen het dossier op - de
loods wordt pas opengesteld als er geen enkel gezondheidsrisico meer is.
Betrokken gebruikers ingelicht en begeleid
Schadelijke blootstelling aan asbestvezels vindt vooral plaats bij reinigingswerken,
renovatiewerkzaamheden en bij de verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen. In dat
geval kan asbest in het lichaam komen via het inademen van vezels, inslikken of contact met de
huid.
Sinds de start van de werken op 11 september, was de loods door de verbouwingen slechts
beperkt toegankelijk. Sinds 19 september is de loods, na een controle in het kader van de
openbare gezondheid, verzegeld. De gekende medewerkers en externe gebruikers die toch de
loods moesten betreden sinds de start van de werken, zijn ondertussen gecontacteerd. Zij kregen
van specialisten inzake asbest informatie over mogelijke gezondheidseffecten, konden hun vragen
stellen en worden verder begeleid.
Materiaal voorlopig niet toegankelijk
Het stockmateriaal behoort toe aan verschillende externe organisaties en aan de stadsdiensten.
Zolang de loods verzegeld blijft is het materiaal uiteraard niet toegankelijk. Wanneer en welke
goederen precies weer ter beschikking zullen zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 1 van 2
Gecoördineerde aanpak
De Stad Gent heeft nauwe contacten met de externe arbeidsgeneeskundige dienst en zijn
expertenbureau inzake asbest om de betrokken medewerkers en externe gebruikers op te volgen.
In overleg met medische experts wordt ook een plan uitgewerkt om o.m. de loods te reinigen en
de gevolgen voor het gestockeerde materiaal aan te pakken. De loods wordt pas opengesteld als
er geen enkel gezondheidsrisico meer is.
Informatie en bevoegd
Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en
Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60,
fax 09 266 51 79, e-mail [email protected]
Postadres:
Stad Gent – Dienst Communicatie | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/101 | 9000 Gent | 09 266 52 37
[email protected] | www.gent.be |
| www.flickr.com/photos/stadgent
Bereikbaar:
Bus 3/17/18/38/39 | Tram 1/4/24 (halte korenmarkt)
Pagina 2 van 2
Download