BALANS Inbreng Kadernota

advertisement
INBRENG BIJ KADERNOTA
Allereerst dank voor de uitleg bij de beeldvorming, was verhelderend. Wel een opmerking van
ons: vergaderen op locatie is leuk maar volgens ons wel kostenverhogend aangezien we dit
gemeentehuis gratis kunnen benutten en op locatie zal er een rekening volgen.
We hebben 2 moties en 1 amendement die we eerst benoemen:
Extra aandacht voor goede en tijdige communicatie. Deze motie behoeft eigenlijk geen
toelichting want recent schiet de communicatie duidelijk tekort, hetgeen het college zelf ook reeds
constateert, oa bij het gigaplan van parkeervergunningen.
Achterstallig onderhoude trottoirs Liempde Goed dat er extra gekeken wordt naar het
onderhoud maar wij willen bij voorrang wel aandacht voor Liempde. Het is al een eeuwigheid
geleden dat voormalig wethouder v Aert uit de rolstoel schudde tijdens een werkbezoek en er is
nog nooit niets extra's aan gedaan.
Geen herstel Binnendommeltjes Herstellen van binnendommeltjes is een luxe die we ons niet
kunnen permitteren. Dus hier geen tijd, geld en energie in steken ook niet als kartrekker via het
project Dommelvallei!
We zijn voorstander van versneld uitgeven van gronden op Vorst B maar niet tbv Greentech cq
een biomassaplein. De provinciale PAS zorgt er namelijk voor dat er dan geen stikstofruimte
meer is voor andere bedrijven. Of we moeten van de provincie reeds op voorhand instemming
hebben dat beide kan!
BALANS ijvert al lang voor glasvezel en volgens afspraak gaan we eerst het buitengebied
verglazen en dan de kernen. We missen echter de verglazing van het buitengebied. Volgens ons
een keiharde noodzaak!
Vorig jaar werd onze motie over verkeersmaatregelen agv de keuze voor het fietstunneltje
verworpen, maar nu beseft men wel de noodzaak voor een plan van aanpak van de
Eindhovenseweg.) De motie werd toen verworpen.
Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming, Bosscheweg dukaat ivm woningbouw Selissen
en groene poort is goede zaak, want credo moet zijn bouwen bouwen bouwen voor onze
bewoners. Zowel voor onze burgers die al lang op de wachtlijst staan als voor onze
vergunninghouders waar we ook verplichtingen willen realiseren.
Integrale planbeoordeling ontbreekt in dit college, zoals het feit dat wethouder sociale zaken niet
gedacht heeft aan het feit dat Mc Donalds mensen uit de kaartenbak haalt als Mc Donalds zich
vestigt bij Liempdse Barrier, hetgeen een veelvoud is van het eenmalig geschilpunt van een ton.
Heropen het gesprek met de initiatiefnemer en maak de Boxtelse bevolking blij! Een ander
voorbeeld van slecht integraal beleid is dat men aan de ene kant, gelijk Sinterklaas, met euro's
strooit om de economie aan te keilen maar anderzijds met slecht beleid ondernemers in de kou
gezet worden. Dat is voor ondernemers vechten tegen de bierkaai en niet vol te houden. Benut
svp de kracht van ondernemers en burgers en ga geen gevecht met ze aan. Samenwerken is
cruciaal om onze prachtige gemeente vooruit te brengen.
Een goede zaak die zeker ingewilligd moet worden is het voortzetten van de huishoudelijke
toeslag, zowel voor de hulpbehoevenden een goede zaak maar ook voor de werknemers van de
bedrijven. Een voorbeeld van een echte win-win-situatie!
Extra aandacht voor mantelzorgers ondersteunen we zeker aangezien we heel erg op moeten
letten, omdat we hun te veel belasten, waardoor de mantelzorgers zelf door de hoeven zakken en
het dus niet meer aan kunnen. Dan komt onze sociale maatschappij past echt stil te staan en dat
kunnen we als gemeente niet opvangen.
De laatste 2 jaar is 70% van de begroting niet uitgevoerd en we hopen dat het college dit jaar ons
een dekkingsplan en begroting voor legt wat uitgevoerd kan worden en niet te veel hooi op de
vork neemt. Gezien de daadkracht van dit college ligt er volgens ons al vlug te veel hooi op de
vork van het college. ACTIE!
Download