Gemeenteraad Geachte heer, mevrouw, Tijdens de

advertisement
Burgemeester van Utrecht
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl
Gemeenteraad
Behandeld door
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van
M.K. Kikkert
030 - 28 61024
[email protected]
Geen
Datum
Ons kenmerk
Onderwerp
3 juni 2016
16.504446
Tekst artikel 1 Nederlandse
grondwet bij Stadskantoor
Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden
Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november jl. heeft u een motie (2015-M149) aangenomen om
de tekst van artikel 1 van de Nederlandse grondwet zichtbaar te maken op het Jaarbeursplein. Namens
het college heb ik tijdens deze raadsvergadering aangegeven op sobere wijze uitvoering te willen
geven aan deze motie.
Met het oog op de overwegingen en constateringen in de motie is gezocht naar een aansprekende
plek, met veel passanten. Die is gevonden bij de hoofdingang van het Stadskantoor, waar de tekst
duidelijk zichtbaar en dubbelzijdig is aangebracht. In aanwezigheid van genodigden en samen met de
raadsleden Marloes Metaal (CDA), Bas Meijer (D66) en Fred Dekkers (GroenLinks) heb ik op vrijdag 3
juni jl. het bord mogen onthullen. Ik ga ervan uit dat de tekst straks onlosmakelijk bij het Stadskantoor
hoort, zoals het Stadskantoor inmiddels bij de stad.
Met vriendelijke groet,
Jan van Zanen
Download