Naam - Schipper Controlling

advertisement
Naam
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum /-plaats
E-mail
Website
Evert Schipper
EDE
06 – 17417130
07-03-1965 in Zevenaar
[email protected]
www.Schipper-Controlling.nl
Opleidingen
HAVO
MEAO - bedrijfsadministratie
HEAO – bedrijfseconomie
Interne opleiding tot rijksaccountant
HOFAM
Registered project controller
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Diploma
Cursussen
Basiscursus treasury management
Leergang professionele ondersteuning
Professioneel leiderschap
Purchasing Executive Programma
RET-training
Visie, inspiratie en creatie
Adviseren voor professionals
Vertrekassistent
Werken vanuit intuïtie
Inzicht in invloed
IFRS (2-daagse workshop)
Investeringsselectie
PRINCE2 Foundation (gecertificeerd)
1996
1997
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
in
in
in
in
in
in
1982
1985
1988
1991
1995
2012
Persoonlijk profiel:
Analytisch sterk. Werken vanuit rust om van daaruit het overzicht te krijgen in complexe
materie. Vervolgens plannen maken en uitvoeren. Communicatief sterk. Samenwerken
en met een team tot resultaten komen. Gevoelig voor feedback en aanspreekbaar op
resultaten. Open en toegankelijk qua aard om mee samen te werken.
Ervaring
April 2012 – heden: Financieel expert projecten a.i., bij het Automatiseringsbureau
van de Gemeente Utrecht:
 Beheersing van alle financiële processen omtrent de 3 ICT-programma van de
Gemeente Utrecht: Basisinfra, Dienstprojecten en Stadkantoor.
 Opzetten rapportage structuur met betrekking tot deze projecten
 Business cases opzetten en bewaken haalbaarheid
 Risicobeheersing omtrent ICT-projecten
 Calculaties t.b.v. externe klanten
 Evaluatie besteding investeringskrediet ICT-omgeving Stadskantoor

Oktober 2013 – heden: Docent Projectcontrol, bij PCO Kennis, een kennisorganisatie
op gebied van projectcontrol.

Ik geef gemiddeld één dagdeel per maand training op gebied van projectcontrol in
de vakgebieden: planning, business case, risicomanagement, contracting e.d.
Aug. 2011 – mei 2012: Projectcontroller a.i. Eneco World en Werkplek 2012 bij
Eneco:
 Bewaking voortgang business case en projectcontrol van het Nieuwbouwproject
van Eneco. Deelname aan programma-overleg vanuit vertegenwoordiging
financieel perspectief. (omvang 25.000 m2)
 Projectcontrol van het ICT-project Werkplek 2012
Juli 2009 – april 2012: Projectcontroller a.i. Stadskantoor Middelen Gemeente
Utrecht:
 Opzetten business case
 Benchmarking met andere grote kantoren
 Control second opinions van ICT en Facilitair
 Opzet projectbewaking en opdrachtverstrekking
 Uitvoering projectcontrol (omvang 55.000 m2)
okt. 2009 – dec. 2011: Business controller a.i. binnen Gemeente Utrecht.
 Verdergaande analyse van projectvoorstel en kredietaanvraag t.b.v. inrichting
Stadskantoor incl. benchmark en toelichting richting interne accountant en later
ook de externe accountant.
 Herstructurering van de financiën van het Automatiseringsbureau zodat er een
betere beheersbaarheid ontstaat.
 Diverse financiële vraagstukken op gebied van kostenallocatie, huurharmonisatie,
projectbeheersing e.d.
 Opzetten structuur omtrent portfoliomanagement van projecten incl.
projectbeheersing (en –control)
 Controller Service centrum Facilitair bedrijf: aanpassen financieringsstructuur,
opzetten en implementeren locatiebegrotingen, (doen) uitvoeren P&C-cyclus
feb. 2009 – okt. 2009: Hoofd bedrijfsbureau / Dienstcontroller a.i. van de Dienst
Ondersteuning van de Gemeente Utrecht op het vakgebied Planning & Control (referentie
beschikbaar):






Opzetten en (doen) uitvoeren Planning & Controlcyclus voor de Dienst
Ondersteuning (Begroting, Prestatiecontracten, Interne Maand- en
Kwartaalrapportages, Verantwoording aan het concern middels
Bestuursrapportage, Voorjaarsnota en Jaarverantwoording)
Opzetten van een systematiek omtrent de totstandkoming van business cases
Meetbaar maken van prestaties in de vorm kritische prestatie-indicatoren en
hierover rapporteren
Opzetten dekkingsvoorstel voor inbouwpakket Stadskantoor (€ 90 mio)
Aanspreekpunt voor centrale financiële afdeling en vertegenwoordiger Dienst in
centraal Controllersoverleg
700 fte, jaarbudget van € 100 mio
Vanaf nov. 2008 gestart met mijn eigen onderneming op gebied van financieel interim
management onder de naam Schipper-Controlling
dec. 2002 – nov. 2008: Hoofd Planning & Control regio Randstad Noord bij NS
Reizigers (referenties beschikbaar)









MT-functie
leiding geven aan administratie (3 fte), inkoop (4 fte) en een assistent en
functioneel aan 4 productiecontrollers en hun assistenten
bewaking van en uitvoering geven aan P&C-cyclus incl. jaarafsluiting en
consolidatie
Nauwgezet volgen van behoefte/bezetting rijdend personeel binnen de regio
Extra projecten: projectleider herinrichting SAP, financiële integratie van diverse
onderdelen, exploitatiemodel treinsimulatoren
als projectleider 4 decentrale administraties onderbrengen in Shared service
center
reorganisatie inkooptraject
investeringsvoorstellen en –analyses gemaakt en beoordeeld
2500 fte, jaarbudget van € 125 mio.
juli 2001 – december 2002: Interim-Controller in een pool binnen NSR Planning &
Control,



inkoopcontroller van NSR en van het NS-concern
gebruikersvertegenwoordiger binnen het project Control Informatie Systeem
afdelingscontroller van NSR Financiën (8 stafafdelingen)
sept. 1998 – juli 2001: Teamleider Control bij ProRail (referentie beschikbaar)



leidinggeven aan administratie (4 fte) en 5 projectcontrollers en later ook 9
projectplanners
control en financiën “op de kaart gezet”
professionalisering van de financiële functie
juni 1994 – sept. 1998: 1e medewerker treasury en later als Controller bij NS Cargo



opzetten cashmanagement en debiteurenbeheer
bewaken en uitvoeren P&C-cyclus incl. jaarafsluitingstraject en consolidatie van
deelnemingen
lid ondersteuningsgroep McKinsey (bij optimalisatie-onderzoek)
sept. 1991 – juni 1994: Hoofd administratie en automatisering bij NS Opleidingen:




leidinggeven aan boekhouding en systeembeheerders
project Planning- en Informatiesysteem
opzetten intern verrekenen opleidingskosten binnen NS
installatie 1e computernetwerk binnen NS Opleidingen
aug. 1988 – aug. 1991: Rijksaccountant bij de Belastingdienst


opleiding tot rijksaccountant waarin je leert om in korte periode een administratie
van een bedrijf te doorgronden.
boekenonderzoeken bij bedrijven naar aangiften inkomsten-, loon-,
vennootschaps- en omzetbelasting.
juli 1987 – juli 1988: Dienstplichtig militair bij ministerie van Defensie
1982 t/m 1988: vakantiewerk bij de Rabobank in Ede, waarvan de laatste 3 jaar ook op
vrijdagavonden.
Systeemkennis
 SAP
 MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 Oracle financials
 Div. managementrapportage tools
Hobby’s
Gezin en samen leuke dingen doen
Tuinieren
Hardlopen (ik heb in oktober 2007 mijn 1e marathon gelopen)
Hardlooptrainer met eigen groep (gediplomeerd in 2012 en 2014)
Bestuurslid Atletiekvereniging Climax (coördinatie 30 looptrainers)
KvK 09188149
VAR 0115/168972463/3
Download