Aanmelding Meesterschap in Management - Alba

advertisement
Inschrijfformulier tweejarige Beroepsopleiding tot Coach
Senior Practitioner / Counseler september 2017
Ik schrijf mij in voor de tweejarige Beroepsopleiding tot Coach Senior Practitioner/ Counseler
Locatie:
Veldhoven
Veldhoven
vanaf 27.09.2017
vanaf 29.09.2017
2-wekelijks op woensdagen
2-wekelijks op vrijdagen
*** Het 2e lesjaar start in september 2018 ***
Gegevens student
Achternaam: mevr./dhr.:*
.................................................................................................................................
Geboortenaam:
....................................................................................................... (noodzakelijk voor diploma)
Voornamen voluit:
............................................................................. Roepnaam:
.....................................
Adres:
........................................................................................................................................................
Postcode:
....................................... Woonplaats:
Geboorteplaats:
Telefoon:
..................................................................................
............................................................. Geb. datum:
.......................................... E-mail:
.......................................................
..........................................................................................
Mijn naam- en adresgegevens mogen verspreid worden onder mijn medestudenten
Ik wil graag de Nieuwsbrief ontvangen
ja /
ja /
nee
nee
Betaling

Het lesgeld wordt betaald door:
mijzelf/

Het lesgeld wordt betaald:
€ 10.750,- ineens/
mijn werkgever (vul ‘Gegevens werkgever’ in)
€ 7.000,- direct en € 3.850,- voor start 2e jaar**
Het lesgeld is inclusief examenkosten en exclusief inschrijfgeld (€ 95,00) en literatuurkosten. Na slaging voor het examen
ontvang ik een diploma van Alba-academie. Wanneer tevens wordt gekozen voor het diploma van de stichting Post-HBO
worden de bijkomende kosten in rekening gebracht bij de betaler van het lesgeld. Dit diploma ontvang je na succesvolle
afronding van het tweede jaar en geeft een persoonlijke registratie in het Post-HBO register. De Alba-academie is vrijgesteld
van BTW.
Kruis s.v.p. aan:
Ik kies voor het geregistreerde diploma van de stichting Post-HBO. De bijkomende kosten bedragen € 125,Ik ga akkoord met de Algemene en Betalingsvoorwaarden van Alba-academie. De inschrijving wordt alleen in
behandeling genomen bij akkoord van deze voorwaarden.
Voor- en achterzijde heb ik naar waarheid ingevuld. Ik ontvang een bevestiging van mijn inschrijving.
Handtekening student:
________________________________________
Datum:
............................................. vervolg: z.o.z.
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / ** prijswijzigingen voorbehouden
Gegevens werkgever (dit gedeelte alleen invullen als uw werkgever de opleiding betaalt)
Naam organisatie:
................................................................................................................................................
Naam verantwoordelijke: mevr./dhr.*:
Functie:
...................................................................................................................
..................................................................................
Factuuradres werkgever:
Postcode:
Afdeling:
...............................................
.....................................................................................................................................
.................................................. Plaats:
..................................................................................
.......................................... E-mail:
..................................................................................
Tel. werkgever:
Branche of sector:
...............................................................................................................................................
Factuurkenmerk / referentie: ........................................................................................................................................
Handtekening werkgever
________________________________________
....................................................................
Datum:
verklaart hiermee de betalingsverplichting over te nemen (zie voorzijde).
Belangrijke aanvullende informatie (in te vullen door de student)
Hoogst genoten opleiding (zo specifiek mogelijk):
....................................................... diploma: MBO+ / HBO / WO*
Kopie diploma bijsluiten. Indien u niet beschikt over een HBO-/WO-diploma, nemen wij contact met u op om de
toelatingsmogelijkheden te bespreken.
Aangevuld met (cursussen, trainingen):
Aantal jaren werkervaring:
Huidige/laatste functie:
..........
jaar, in de branche(s):
..........................................................................
......................................... Bij (organisatie):
Ik heb ........ jaar ervaring met het

................................................................................................................
managen /
begeleiden /
coachen /
..........................................................
adviseren van mensen.
Wat is uw motivatie om professioneel te leren coachen en welke verwachting hebt u van deze opleiding:
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Zijn er fysieke, psychische of andere factoren die uw leerproces of dat van medestudenten kunnen belemmeren (bijv.
burnout, medicijnen)?
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Indien u zich uitgebreid hebt georiënteerd: van welke andere coachopleidingen hebt u de informatie bestudeerd?
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Welk(e) aspect(en) maakte(n) dat u juist voor deze opleiding koos?
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Hoe hebt u ons gevonden? via
(naam)
Google*/
advertentie in .................................. /
.......................................................
anders nl:
oud-student*
.....................................................................
Hartelijk dank voor uw inschrijving, u krijgt spoedig bericht (behandeling op volgorde van binnenkomst).
U kunt dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, vergezeld van kopieën van uw relevante diploma’s scannen en mailen naar:
[email protected] of zonder postzegel- sturen naar: Alba-academie - Antwoordnummer 10042 – 5500 VB Veldhoven
*s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / ** prijswijzigingen voorbehouden
Download