Opleiding Groene Analist

advertisement
Contactinformatie
•
•
Inhoud opleiding:
Nancy Boterblom (coördinator Clusius College) 06 5355 4020
Inschrijving en financiën:
Snel (opleidingsmanager Nova College) 06 5195 3514
Opleiding Groene Analist
Werken en leren in Seed Valley
Geraamde kosten:
•Opleidingskosten*: • Wettelijk cursusgeld: • Boeken & licentiekosten (gemiddeld)**:
• Overige leskosten:
• Totale kosten: € 1765,- per jaar
€ 563,- per jaar (cursusjaar 2014-2015)
€ 300,- per jaar
€ 250,- per jaar
€ 2851,- per jaar
*Nova College brengt de opleidingskosten voor de volledige opleiding (€ 5295,-)
ineens in rekening bij aanvang van de opleiding.
** Boekengeld bedraagt in het eerste studiejaar ongeveer € 500.
In jaar 2 en 3 bedraagt het boekengeld € 200.
Sinds 2010 bieden AOC Clusius College en ROC Nova College gezamenlijk de opleiding tot Groene
Analist aan. Dit is een driejarige laboratoriumopleiding op mbo-niveau 4 die speciaal ontwikkeld is
voor de zaadindustrie; het antwoord op de groeiende vraag naar analisten met specifieke kennis
over planten en hun erfelijk materiaal.
Via de Subsidieregeling Praktijkleren kan de werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten
die worden gemaakt voor de begeleiding van een deelnemer. Op de website van de Belastingdienst
staan de voorwaarden voor de Subsidieregeling Praktijkleren.
De opleiding dient twee doelen:
Lesinhoud op hoofdlijnen
1.Het aantrekken van ‘nieuw talent’ dat een aantrekkelijk beroepsperspectief krijgt met een
specifiek leer/werktraject.
2.Het bieden van een ontwikkelingstraject voor huidige (lab-)medewerkers die - zonder
specifieke vooropleiding - in de sector werken en zich willen diplomeren op mbo-niveau 4.
•
Algemene Vakken - natuurkunde, biologie, scheikunde, wiskunde, rekenvaardigheden,
De studie leidt op tot het diploma Biotechnologisch Analist, in de vorm van een BBL traject
(beroepsbegeleidende leerweg). Dit betekent dat de deelnemer 3 of 4 dagen per week werkt in de
praktijk en gemiddeld een dag in de week naar school gaat. Het grootste deel van het onderwijs
wordt in Hoorn gegeven, een deel in Beverwijk.
Voor de opleiding is een leerplan ontwikkeld waarin planning en onderwerpen staan beschreven.
De praktijkopdrachten sluiten aan bij de werkzaamheden en leerdoelen op de werkplek.
Deelnemers worden op de werkplek begeleid door een (interne) praktijkbegeleider. Voor deelname
aan de opleiding is een overeenkomst met een leerwerkbedrijf vereist
Nederlands, Engels, informatica (ECDL, ‘Europees Computer Rijbewijs’), loopbaan en
burgerschap.
• Plantkunde - morfologie, anatomie, fysiologie, bloembiologie, bevruchting, bestuiving
•
Zaden - zaadfysiologie, zaadtechnologie, zaadbehandelingen, kwaliteitscontroles,
ziektetoetsen.
•
Plantenveredeling - doel, eisen en bronnen voor veredeling. Zelfbevruchters, kruisbevruchters,
F1-hybrides, selecteren. Ontwikkeling van een nieuw ras, resistentieveredeling, kwekersrecht.
• Genetica - begrippen zoals: genotype, fenotype, allelen, gameten, P, F1, intermediair, homo- &
heterozygoot, mono- & dihybride kruisingen, terugkruisen, koppeling van genen, polygenen.
• Weefselkweek - groeiregulatoren, culturen, media, embryo rescue, dihaploïden, celfusie.
• Moleculaire biologie - DNA transcriptie, RNA translatie, PCR, electroforese, blotting.
• Eiwitbiologie - ELISA, eiwitelectroforese, antistoffen.
Start in september
Toelatingseisen
Eens per twee jaar start een nieuwe lichting deelnemers. De eerstvolgende groep zal
starten in september 2014. Bedrijven kunnen tot en met 30 juni 2014 deelnemers en/
of leerwerkplekken aanmelden. De opleiding is op initiatief van Seed Valley gestart,
maar ook bedrijven buiten de regio Noord-Holland Noord kunnen deelnemers
aanmelden.
Kandidaten worden uitgenodigd voor een intakegesprek en een toets Nederlandse
taal en rekenvaardigheid. Daarnaast moeten zij minimaal voldoen aan een van de
volgende voorwaarden:
• Een diploma in een verwante vakopleiding (mbo-niveau 3)
• Een diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
• Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
• Een ander, bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk
Download