Schildklierprotocol voor een uniforme verslaglegging FNA

advertisement
Schildklierprotocol voor een uniforme verslaglegging FNA cytologie
van de schildklier.
Dr. Mariël Brinkhuis, Patholoog, Laboratorium Pathologie Oost
Nederland, Hengelo.
Door het gebruik van schildkliercytologie is het aantal thyroidectomiën
gedaald. Schildkliercarcinomen kunnen op deze manier eenvoudig en
redelijk nauwkeurig opgespoord worden, zodat patiënten een grote
operatie met bijbehorende operatierisico’s bespaard kan worden. Helaas
leidt niet iedere punctie tot een beoordeelbaar en interpreteerbaar
resultaat. In de literatuur en ook in onze eigen ervaring betreft het aantal
niet diagnostische puncties 8-20%. Dit heeft verschillende oorzaken. De
schildklier is een goed gevasculariseerd orgaan, dat dus snel zal leiden
tot veel bloedbijmenging. Er kan contaminatie zijn bijvoorbeeld met
echogel, bij echogeleide punkties. En het hangt af van de ervaring en
kennis van de punkteur en / of patholoog (cytologisch analist).
Om te komen tot een meer gestandaardiseerde uniforme verslaglegging
hebben wij een protocol voor de beoordeling ontworpen voor de
cytologisch analist om te komen tot een beoordeling volgens de
Bethesda classificatie.
In de taakgroep cytologie bespreken wij dit protocol en willen dit landelijk
uitrollen. Door duidelijke criteria met elkaar af te spreken willen wij het
aantal afgekeurde punkties verminderen en een betere communicatie
naar de kliniek stimuleren om te komen tot een behandeling voor de
patiënt op maat en over en onderbehandeling zoveel mogelijk terug te
dringen.
Download