Fase 3 Controleren van de voorraad en bestellen

advertisement
Fase 3
Controleren van de voorraad en
bestellen
Kerntaak: verzorgen ontvangst en
verwerking van goederen
Hoofdstuk: Controleren van de voorraad en
bestellen
Par: 4.5
Blz. 152 tm 159
4.5 Artikelcodering
• Nut van de computer bij het registreren en
administreren van goederen:
- het zeer nauwkeurig registreren van de voorraad
op exemplaar niveau
- bepalen van de voorraadwaarde
- doen van bestellingen
- informeren over het voorraad
verloop in grafieken en tabellen
• Door middel van een artikelcode kan de
goederenstroom op exemplaarniveau gevolgd
worden.
• Deze artikelcode is namelijk uniek per artikel
en zelf per exemplaar.
• Afspraken maken om de artikelcodering te
standaardiseren is een hierbij zeer belangrijk!
Scanning
• Via een scankassa kan de scanner de code lezen.
• De computer haalt uit zijn geheugen de naam
en de prijs van het artikel naar de
winkelcomputer en geeft beide door aan de
kassa voor het afrekenen.
• Computer registreert niet per transactie niet
alleen de geldbedragen
maar ook de aantallen
die verkocht worden.
Informatie van uit een scankassa
• Al de actuele verkoopgegevens hebben een
elektronische of digitale vorm: Zij zijn
geautomatiseerd te verwerken tot informatie
voor:
- inkoop- en verkoopplanning
- een nauwkeurig voorraadbeheer
- afstemming van het assortiment op
actuele kooppatronen
• Voordeel: de scangegevens uit de computer
kun je onder andere gebruiken voor het
maken van bestelprognoses.
4.5.1. uniforme artikelcodering
• EAN-artikelcodes = Europees artikel nummer
(streepjes code of barcode)
• Winkelier is alleen gebaat bij een uniforme
code voor elk artikel. Het EAN-codesysteem
biedt die mogelijkheid/ Dit houdt in dat:
- alle leveranciers hun artikel uniforme
artikelcodes geven.
- de uniforme artikelcodes op de
verpakking in de vorm van een streepjessymbool
weergegeven worden, waarbij iedereen dezelfde
symbooltechniek gebruikt.
Onderdelen van het ean-codesysteem
• EAN – code bestaat uit 13 posities.
Waaronder:
- landnummer (nederland is 87)
- bedrijfsnummer
- artikelcode
- controle getal
RFID
• Radio Frequency Identification
• Technologie die door middel van radiosignalen
de unieke identificatie van onder andere
artikelen op afstand mogelijk maakt.
Download