Categoriale kostenindeling – kosten indelen naar

advertisement
M&O samenvatting de eenmanszaak
deel 2
Hoofdstuk 1
Categoriale kostenindeling – kosten indelen naar categorie, zie deel 1.
Nu: functionele kostenindeling – kosten indelen naar funcite die ze hebben in een
onderneming.
Voorbeelden: inkoop, verkoop, financiering/interest, algemene kosten en inkoopwaarde
van de omzet.
Verkoopkosten + algemene kosten + interest kosten = overheadkosten.
Overheadkosten + inkoopkosten = bedrijfskosten. (alle kosten behalve inkoopw v omzet)
Omzet = verkochte hoeveelheid (afzet) x verkoopprijs. (exlusief btw)
In een onderneming draait alles om de nettowinst. Je moet een schatting maken van
kosten en opbrengsten voordat een periode begint, dit heet een voorcalculatie.
Voorbeeld:
Je kan met de begroting van de nettowinst de verkoopprijs berekenen.
In de begroting staat namelijk hoeveel procent de brutowinst is van de omzet. Als de
inkoopprijs bekend is kan je de verkoopprijs berekend worden. Dat doe je zo:
Inkoopprijs + opslag brutowinst (geen idee wat dat is, denk dat wat hierboven staat) =
verkoopprijs excl. Btw
Dat doe je + btw en dan heb je de verkoopprijs.
Nacalculatie = hetzelfde schema maar dan voor de werkelijke opbrengsten en kosten. Zie
hierboven ergens dus.
Het extern verslag is de berekening van de nettowinst voor derden: belastingdienst,
bank, etc.
Voorbeeld:
Hoofdstuk 2
Voorraadkosten bestaan uit opslagkosten en bestelkosten.
Als je kijkt naar opslagkosten is het voordeligst zo weinig mogelijk voorraad. Als je kijkt
naar bestelkosten is dat juist andersom.
Risico’s van het aanhouden van een voorraad;
- Kwantiteitsrisico: risico van vermindering door bijv brand
- Kwaliteitsrisico: door bijv bederf
- Risico van incourant worden: publiek krijgt andere smaak, vooraad = oud.
-
Prijsrisico: inkoopprijs kan dalen.
Economische voorraad = technische voorraad +voorinkopen – voorverkopen
Economische voorraad: vooraar waarover ondernemer risico loopt.
Technische voorraad: voorraad die feitelijk in magazijn of winkel aanwezig is.
Voorinkopen: gekochte, maar nog niet in magazijn ontvangen voorraden
Voorverkopen: verkochte, maar nog niet geleverde voorraden
Voorraadwaardering
Afzet x verkoopprijs
Afzet x historische inkoopprijs
= omzet
MIN
= inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Werkt niet altijd, omdat je ook je producten inkoopt voor verschillende inkoopprijzen.
(door inflatie, andere fabrikant blablabla) daarvoor 3 methoden om het op te lossen:
1. FIFO methode: First In First Out. Je verkoopt de producten die je als eerst hebt
ingekocht ook als eerst.
2. LIFO methode: Last in First Out.
3. De VVP methode: Voorraadwaardering op basis van de Vaste Verrekenprijs. Je
werkt dan niet met de historische inkoopprijzen, maar met een geschatte
inkoopprijs voor het volgende jaar (vaste verrekenprijs oftewel vvp) vvp is ook
een schatting van de gemiddelde inkoopkosten ofzoiets (:
Waarde voorraad / vvp = aantal stuks.
Download