Hoofdstuk 3

advertisement
Hoofdstuk 3
•
•
•
•
•
Functies en processen
Functiescheiding
Waardekringloop
Financieel-administratieve functie
Personeelsfunctie
Inleiding administratieve organisatie
1
Inkoopproces
A
A
A
Verkoopproces
A
A
A
A
Functie
Proces = Verzameling
gelijksoortige activiteiten.
Een functie omvat activiteiten
uit één of meer processen.
A
= activiteit
A
A
A
A
Fin./adm.proces
Inleiding administratieve organisatie
2
Functionele indeling
Op basis van doelstelling:
- Inkoop
- Verkoop
- Magazijn
- Financieel-administratief
Controle-technische functiescheiding
Op basis van de aard van de functie:
- Beschikkend
- Bewarend
- Registrerend
- Controlerend
- Uitvoerend
Gericht op
de
beveiliging
van
waarden
van de
organisatie
Inleiding administratieve organisatie
3
Inkopen
Voorraad
goederen
Voorraad
schulden
Betalingen
Verkopen
Voorraad
vorderingen
Voorraad
geld
Ontvangsten
Goederenbeweging
Geldbeweging
Met behulp van het waardekringloopschema kan
men verbanden leggen tussen verschillende
groepen van activiteiten (processen).
Inleiding administratieve organisatie
4
Financiële component
Gericht op control van de geldbeweging
• Liquiditeit
Registratieve component
• Rentabiliteit
A. Informatieve aspect:
• Solvabiliteit
• De organisatie als geheel
• De afzonderlijke processen
Dient voor
• Controlaspect
• Verantwoordingsaspect
B. Controleaspect:
• Juistheid
• Volledigheid
• Toelaatbaarheid
Registratieve
proces
Inleiding administratieve organisatie
5
•
•
•
•
Aantrekken van personeel
Verder bekwamen van personeel
Stimuleren van personeel
Zorg dragen voor een zorgvuldig
uitgevoerde uitstroom van personeel
Het hoofd Personeelszaken zal streven
naar beheersing (control) van de
personeelsstromen (in-, door- en uitstroom).
Noodzakelijke registraties:
• Personalia
• Functioneren
• Werkomstandigheden en werksfeer
• Kosten
Inleiding administratieve organisatie
6
Download