Het OK / IR voorraad management systeem

advertisement
Het OK / IR voorraad
management systeem
Innovatie in het hart van de zorg
De uitdaging
Ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met moeilijk te voorspellen benodigdheden voor hun patiënten. Dit wordt
veroorzaakt door de diversiteit aan zorgprocessen en de fluctuerende vraag per dag. Daarbij komt dat er in veel gevallen
slecht tot geen inzicht is in voorraden en waar deze zich bevinden. Dit leidt tot onnodige hoge kosten. Dit geldt vooral voor
de afdelingen OK en interventieradiologie. De logistieke uitdagingen voor, tijdens en na ingrepen zijn groot en kostbaar. Een
aantal voorbeelden hiervan zijn:
■■ Zichtbaarheid
Een gebrek aan inzicht in voorraden is een algemeen probleem in de logistieke keten van een ziekenhuis. Op een OK
complex of de afdeling interventieradiologie is een “realtime” inzicht in voorraden cruciaal, de juiste balans tussen
voorraadhoogte en beschikbaarheid van de artikelen kan zorgen voor een aanzienlijke besparing en een betrouwbaar
proces.
■■ Uniek proces
Verouderde logistieke processen schieten vaak tekort en leiden tot over-voorraad en hamstergedrag. Grote voorraden
vertegenwoordigen een onnodige grote voorraadwaarde en werken derving door expiratie in de hand. Verpleegkundig
personeel wil niet misgrijpen en de logistiek verantwoordelijke moet balanceren tussen de behoefte aan voorraad en
een zo optimaal mogelijk operationeel resultaat.
■■ Zorg voor de patiënt
Het belang en de impact van het op tijd beschikbaar hebben van de benodigde middelen is het grootst op een OK of
de afdeling interventieradiologie. Voorraad die over de datum is of artikelen waarbij een “recall” heeft plaatsgevonden
leveren een risico op. Onderzoek bij leveranciers in Noord Amerika laat zien dat ruim 47% van de “recall” artikelen niet
wordt teruggevonden. Het is in het belang van de patiënt dat dit risico zoveel mogelijk uitgesloten wordt.
© 2013 - TECSYS Inc. Alle namen, merken, producten en diensten die worden genoemd zijn geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren.
Het OK / IR voorraad management systeem
De oplossing
Het TECSYS OK/IR voorraad management systeem zorgt
voor inzicht, controle en een efficiënte logistieke operatie.
Het geeft “realtime” informatie over de voorraad en
voorraadwaarde, ongeacht de locatie. Het systeem verbetert
de logistieke processen in de OK of IR omgeving, hetgeen
leidt tot reductie in kosten en een optimaal voorraadniveau.
Het geeft inzicht in (beïnvloedbare) kosten en voorkomt
zoeken en misgrijpen.
systeem werkt met de nieuw ontwikkelde Visual Logistics
© technologie, waarmee het gehele logistieke proces
inzichtelijk wordt. TECSYS en Curomed blijven, samen met
haar gebruikers, investeren in nieuwe ontwikkelingen zodat
er altijd beschikt kan worden over de laatste innovaties op
het gebied van goederenlogistiek in de zorg.
Het systeem heeft ook de mogelijkheid om de verbruikskosten
te registreren per verrichting, per behandelend specialist
of per kostenplaats. Daarnaast kunnen klaarzetprocessen
worden geautomatiseerd zodat de kans op fouten wordt
geminimaliseerd. Bovendien worden hiermee de handmatige
processen tot een minimum beperkt, zodat er meer tijd
overblijft voor de eigenlijke werkzaamheden.
Het systeem is eenvoudig te koppelen en te integreren
met bestaande systemen. De voorraad wordt automatisch
besteld op basis van verbruik. Derving door expiratie behoort
tot het verleden en in het geval van een “recall” zijn de juiste
gegevens door de registratie van lot- en artikelnummers met
een paar muisklikken beschikbaar.
TECSYS heeft meer dan 30 jaar ervaring (waarvan ruim 18
jaar in de gezondheidszorg) in het leveren van oplossingen
voor supply chain vraagstukken. Het OK/IR systeem is
speciaal ontwikkeld voor de perioperatieve omgeving. Het
ondersteunt het gehele logistieke proces voor, tijdens en
na de ingreep. Het TECSYS OK/IR voorraad management
De belangrijkste voordelen van het TECSYS OK/IR voorraad management systeem:
■■ Volledige automatisering van de gehele keten van het operatieve proces, inclusief klaarzetprotocollen
■■ Mogelijkheid tot vergaande integratie met bestaande ERP of andere OK en RIS systemen
■■ Minimaliseert handmatige processen, voorkomt menselijke fouten
■■ Ziekenhuisbreed inzicht in voorraden, bestellingen en tracking & tracing van lot- en serienummers
■■ Inzicht in verbruik per verrichting (materialen en kosten) en kostenplaats
■■ Managen van consignatie voorraad, inzicht in de bestel status en voorraadverdeling
■■ Voorkomen van derving door expiratie, over-voorraad en spoedbestellingen
■■ Analyse van voorraadkosten, inzicht in beïnvloedbare kosten
■■ “Realtime” informatie over voorraad en voorraadwaarde, ongeacht de locatie
www.curomed.nl/tecsys-sms
Download