Schildklier

advertisement
Schildklier; van basale histologie tot DNA.
Dr. Francien van Nederveen, patholoog PAL Dordrecht.
De schildklier is een relatief klein vlindervormig endocrien orgaan in de hals. Aandoeningen van de
schildklier kunnen echter grote invloed hebben op het hele lichaam. Deze kunnen ontstaan door
aandoeningen van de schildklier in de vorm van ontsteking, maar ook maligniteiten van de schildklier
hebben een effect op de hormonen in het lichaam.
Basale histologie van de schildklier is onder te verdelen in een dominant celtype; het follikelepitheel.
Deze cellen produceren schildklierhormoon en reguleren de afgifte hiervan naar het lichaam. Dit
hormoon wordt opgeslagen in follikels in de vorm van colloid. Hiernaast zijn er een klein aantal
parafolliculaire cellen of C-cellen in de schildklier, deze zijn echter zonder immunohistochemisch
onderzoek niet te onderscheiden van follikelepitheelcellen. Deze cellen produceren calcitonine,
welke een functie heeft bij het op niveau houden van de calciumspiegel in het bloed.
Aandoeningen van de schildklier zijn met name ontsteking en vorming van weefsel (neoplasie), welke
goedaardig en kwaadaardig kunnen zijn. Meest voorkomende ontstekingen, neoplasieën en hun
histologische kenmerken zullen worden besproken. Belangrijkste maligniteiten zijn het papillair
schilkdliercarcinoom en het folliculair schilkdliercarcinoom. Naast histologische kenmerken kunnen
ook verworven afwijkingen in het DNA helpen bij diagnostiek van schildklierafwijkingen. Ook deze
zullen kort worden toegelicht.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards