Traag werkende schildklier

advertisement
Traag werkende schildklier
Hypothyreoïdie
2
Hypothyreoïdie betekent een traag werkende schildklier. Uw schildklier maakt te weinig schildklierhormoon. Het is een veel
voorkomende aandoening die goed te behandelen is.
De schildklier
De schildklier ligt laag in de hals, net onder het strottenhoofd en
voor de luchtpijp. De schildklier produceert de belangrijke
hormonen T4 en T3. Deze hormonen zijn in de kinderjaren nodig
voor de lengtegroei en ontwikkeling van de hersenen. Ook wordt de
stofwisseling geregeld door de schildklierhormonen.
Hoe ontstaat hypothyreoïdie
De meest voorkomende oorzaken van een te traag werkende
schildklier zijn:
• een auto-immuunziekte (ziekte van Hashimoto), waarbij het
lichaam een ontstekingsreactie in de schildklier in gang zet
• na een operatie of bestraling van de schildklier
• het gebruik van sommige geneesmiddelen
Heel soms komt hypothyreoidie door problemen met de hypofyse,
die onderaan de hersenen is gelegen. Wanneer de hypofyse de
schildklier niet goed aanstuurt, werkt de schildklier ook niet goed.
Wat zijn de klachten
Hypothyreoïdie is een aandoening die soms pas laat wordt herkend.
Vooral ook omdat de klachten meestal geleidelijk ontstaan en ook
bij andere aandoeningen voor kunnen komen.
3
Veel voorkomende klachten zijn
• vermoeidheid
• het koud hebben
• gewichtstoename
• obstipatie
• brokkelige nagels
• droge huid
• spierpijn/-zwakte
• menstruatieveranderingen
• haaruitval
• lagere stem
• concentratieproblemen
• lusteloosheid.
Hoe wordt de diagnose gesteld
Op basis van de klachten, het lichamelijk onderzoek en het
bloedonderzoek kan vastgesteld worden of er sprake is van een te
traag werkende schildklier.
De behandeling van hypothyreoïdie
De behandeling is erop gericht het tekort aan schildklierhormoon
aan te vullen.
Dit gebeurt met tabletten die het schildklierhormoon T4 bevatten.
Deze tabletten heten bijvoorbeeld: Thyrax, Euthyrox, Levothyroxine
of Eltroxin.
Het T4-hormoon wordt in uw lichaam omgezet naar het actieve
schildklierhormoon T3 (tri-jodium thyronine). U wordt zo goed
mogelijk ingesteld op het T4-hormoon, zodat u zich zo optimaal
mogelijk voelt. Dit is maatwerk en kost tijd.
Mocht u ondanks behandeling klachten overhouden, en andere
oorzaken zijn uitgesloten, wordt er gekeken naar alternatieve
oorzaken/oplossingen.
4
Het T4-hormoon neemt u een half uur voor het ontbijt in op de
nuchtere maag, zodat de opname van het hormoon optimaal is.
Doet u dit niet, dan kunnen we u niet goed instellen op de juiste
dosering en blijft u klachten houden.
U kunt het ook innemen voor het slapen gaan, als u 2 uur tevoren
niets gegeten heeft.
Bij zwangerschap is het nodig dat u uw behandelend arts of
verpleegkundige direct raadpleegt. Tijdens uw zwangerschap heeft
u meer schildklierhormoon nodig. De dosering wordt in het
algemeen al verhoogd bij een positieve zwangerschapstest
Mogelijke bijwerkingen
De medicijnen hebben geen bijwerkingen. Klachten kunnen alleen
optreden wanneer u teveel medicijnen tegelijk inneemt of als de
dosis te snel wordt opgevoerd. Dit kan onder andere leiden tot
hartkloppingen en rusteloosheid.
Vragen
Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u hebt
met uw arts of schildklierverpleegkundige van de schildklierpoli.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze tijdens
het eerstvolgende bezoek aan uw arts of verpleegkundige op de
polikliniek of neem telefonisch contact op.
Patiëntenvereniging
Schildklierstichting Nederland
Stationsplein 6
3818 LE Amersfoort
Telefoon: 0900 8998866
Bereikbaar op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur
Website: www.schildklier.nl
5
Belangenvereniging voor mensen met hypothyroïdie
Postbus 215
1620 ED Hoorn NH
Website: www.hypomaarniethappy.nl
Stichting Schild
Voor ouders/verzorgers van kinderen met een aangeboren
schildklierziekte
Strobenen Bogerd 87
3343 BV Hendrik Ido Ambacht
Website: www.stichting-schild.nl
6
7
Adres en telefoonnummers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Schildklierpoli
Polikliniek interne geneeskunde (A70) Melden bij Meldpunt 2B
Telefoon: (024) 365 82 00
8
G814 / 11-16
Website: www.internegeneeskunde.cwz.nl
Download