Pre-bachelor ICT (Hogeschool Utrecht)

advertisement
Hogeschool Utrecht, AFAS Software en de gemeente Utrecht hebben de
pilot in samenwerking ontwikkeld. Deze Utrechtse partners maken
gebruik van de expertise van de Stichting voor Vluchteling-Studenten
UAF in het begeleiden van studenten. Uitgangspunt is het matchen van
mensen met werk op hun eigen niveau.
Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet
Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB
Hogeschool Utrecht
De pilot sluit zowel aan bij de potentie van de vluchtelingstudenten als bij
de vraag op de arbeidsmarkt die we nu niet in Nederland kunnen vervullen.
Deelnemers aan de pre-bachelor krijgen de kans, na een intensief traject,
in te stromen in een reguliere opleiding om een diploma te halen. Hiermee
krijgen deelnemers kans om sneller uit een afhankelijke situatie te komen
Streven is de pilot in 2016 uit te breiden op basis van de ervaringen die nu
worden opgedaan, zodat zoveel mogelijk mensen snel aan de slag kunnen
in een baan op hun eigen niveau binnen de ICT-sector.
Creëren en/of pionieren
Samenwerking en processen
HU
gemeente
UAF
AFAS
Voorbeeld
Activiteit
HU
Gem Ut
UAF
AFAS
Opdracht / doelstelling
X
X
X
X
instroomeisen
X
X
X
X
Communicatie / Q&A’s
X
X
X
X
Voorlichting
X
X
X
X
Selectie
X
X
X
Begroting
Onderwijs
begroting
Onderwijsontwikkeling
Lange / korte
termijn
Beleid
Gemeente en
politiek
Intern beleid
Intern beleid
Foundation
Projectdoelstellingen Pre-Bachelor
• +/- 30 vluchtelingen met verblijfsstatus vanaf 1 januari 2016 laten instromen in op te zetten
prebachelorprogramma, bestaande uit:
• Taalcursus NT2 (steuntaal Engels), met als doelstelling het behalen van een officieel
certificaat op B2-niveau
• Studieloopbaanbegeleiding
• Buddysysteem
• ICT-opleidingsprogramma
• Groep van plusminus 30 vluchtelingen starten 1 september 2016 reguliere bachelor HBO-ICT.
Doelgroep Profiel/ingangseisen
• ICT of wiskundige achtergrond (vwo, HBO, WO niveau, werkervaring, studerend geweest voor..)
• Verblijfsvergunning
• Engels sprekend/schrijvend (goed tot zeer goed)
• Nederlands op enig/redelijk ingangsniveau.
• Hoog tempo van leren
• Niet net bezig met gezinshereniging
• Geen zware psychische belemmering
• Bereid tot zware inzet op integrale spoedcursus taal + pre bachelor ICT
• Bij voorkeur niet ouder dan ca. 35 jaar
initiatief
Preselectie op formele criteria
(taal, status etc)
Contact met
branche
ROC
overgekwalificeerd
deficienties
anders
Door
Universiteit
Assessment en taaltoets
HU
Voldoende
Start Pre-Bachelor
Taal
ICT
Begeleid
ing
Pre-bachelor programma
• Taalcursus NT2 Nederlands B2 opzetten i.s.m. de FE
• Taalcursus NT2 Nederlands B2 programmeren/roosteren
• Studieloopbaanbegeleiding opzetten i.s.m. de FMR
• Buddysysteem / maatjes opzetten i.s.m. de FMR
• ICT-opleidingsprogramma opzetten i.s.m. de FNT
• ICT-opleidingsprogramma programmeren/roosteren
• Heldere ‘verwijskaart’ realiseren in het kader van sociale en traumabegeleiding (naar externe
instanties of interne dienstverlening) i.s.m. de FMR
Uren week
programma
Taal
ICT:
Python
Inleiding ICT
en Org
4
5
6
7
20
20
2.5
2.5
KNM
Studiebegeleiding
groep a
Kro
kus
vak.
8
Goede
vrijdag en
2e paasdag
18
10
11
12
13
14
15
16
17
20
20
20
20
14
14
20
20
20
16
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2
2
+ individueel
4
Start
bijeenkomst
1
feb
Contacturen/
week
26.5 26.5 26.5
Ma.
2e
pink
st.
dag
totaal
uren
19
20
21
22
23
20
20
20
20
20
4
2.5
2.5
2.5
2
2
2
24
2
2
2
26
12
96.5
2.5
2
2
2
10
2
22
2
8
6
29
27
21
27
336
40
4
24.5 26.5 24.5 18.5 18.5 29
25
2
2
2
Netwerk
bijeenkomst b
Mei
vak.
9
2
4
Wo.
Kon
dag
24.5 22.5 26.5 24.5 26
40
18
14
4
485.5
Inhoud
• Waarom ICT
• Pre-HBO-ICT
• HBO
De ICT pre-HBO Cursussen
• 1. Leren programmeren in Python
• Kennismaking met echt ICT vak
• Kijken of manier van denken bij je past
• Lekker bezig zijn met een computer
• 12 weken lang, 2,5 uur
per week
De ICT pre-HBO Cursussen
• 2. Inleiding ICT en Organisatiekunde
•
•
•
•
Wat is ICT eigenlijk? Wat zijn organisaties?
Wat doet ICT in organisaties?
De juiste Nederlandse woorden
Oefenen met schrijven en spreken
• 8 weken lang, 2 tot 2,5 uur per week
De ICT pre-HBO Cursussen
• 3. Project
•
•
•
•
Een week lang opdrachten doen
Met bedrijven
Gebruiken van de kennis
Ervaring met buitenwereld
• 1 week lang 40 uur
Ervaringen
Ervaringen
•
•
•
•
•
•
•
•
Samenwerking =>initiatief => afspraken
Preselectie – onderwijsselectie (assessment en taaltoets)
Onderwijs ontwikkeling
Financiën / bekostiging
Stand van zaken studenten na 1 maand
Communicatie – strategie / omgaan met media
Leerpunten
Site-effecten(netwerk – nieuwe partners (SurfMarket, New Dutch
connections), initiatieven inzichten)
Sporen in tijd onderwijs en onderwijsontwikkeling
2016
J
2017
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Spoor 1 versie 1.0:
pilot pre-bachelor (fasttrack)
6 mnd
J
F
M
A
M
J
Spoor 1 versie 2.0:
pilot pre-bachelor (fasttrack) + varianten
6 mnd
Spoor 2:
Schakelklas (ramp-up) 18 mnd
Concept andere HO gebruiken
Spoor 3: integraal meenemen in bestaande herontwerpen bij
Verpleegkunde, ICT en Economie, aansluitend bij ontwerpdimensies
Spoor 4: duaal traject: werkend leren (cocreatie?)
icm contractonderwijs (i.c.m met extraneus-route LLL)?
Spoor 5: MOOC’s /
Blended taalonderwijs (ook in de regio’s)
Coaches en Buddies
Download