Een simpel en robuust spoorsysteem

advertisement
Een simpel en robuust spoorsysteem
Naar een koersvaste ontwikkeling op het spoor
Goede groeikansen voor het spoor …
• Steeds grotere vraag in de maatschappij naar duurzame oplossingen (NS businesskaart, logistieke afhandeling per spoor)
• Spoorvervoer zeer duurzaam
– 4 x lagere CO2‐uitstoot / km dan de auto
– Spoor kan volledig op duurzame energie draaien
… maar huidig systeem komt
aan zijn grenzen
• Sinds 2008 al meerdere knelpunten in het spoorwegnet
• In Nederland heeft reizigersvervoer per spoor ca. 8% marktaandeel, terwijl in andere Europese landen dit vaak ca. 12 % is
• Toekomstige groei in goederenvervoer kan onvoldoende worden opgevangen
• Om Nederland duurzaam mobiel, leefbaar en economisch vitaal te houden, moet het vervoer per spoor fors omhoog:
50% meer reizigerskilometers en 2‐3x zo veel tonkilometers
Andere kijk op het spoor nodig
• Bij het oplossen van problemen brengen we meer complexiteit aan, in plaats van minder => decompliceren
• Andere kijk nodig qua:
–
–
–
–
–
–
–
Infrastructuur
Dienstregeling
Materieelinzet
Personeelinzet
Bijsturing
Onderhoudscontracten
Concessies voor beheer en vervoer
Betrouwbaarheid door eenvoud
• Zoveel mogelijk onafhankelijke corridors voor IC’s en internationale reizigerstreinen
• Regionale netwerken voor stoptreinen / goederentreinen
• Materieel vast toegewezen aan corridor
• Rijdend personeel heeft elke dag of elke week vaste route; machinist en conducteur blijven bij “hun” trein
• Verkeersleiding per corridor, zowel voor treinenloop als materieel en personeel
• Ook onderliggende systemen (beveiliging, energievoorziening, verkeersleiding) ontkoppelen
• Goederentreinen via regionale netwerken routeren naar eigen corridors, zoals de Betuweroute
Effectieve dienstverlening voor de klant
• Reisduur wordt leidend, niet het vertrekmoment
10 minuten later vertrekken betekent ook 10 minuten later aankomen
• Vaste corridors –zonder wisselende eindbestemmingen– leiden tot duidelijke reisroutes en minder overstaps
• Heldere bijsturing bij verstoringen
• Geïntegreerd tariefsysteem
• Eenvoudige systemen voor reisinformatie, door geringere informatiebehoefte
IC‐corridors
IC‐corridors
Voorbeeld: Amsterdam‐Arnhem
Standaard reisroute (groen),
geen overstap
Verstoring!
Aangepaste reisroute (rood, oranje),
1 overstap
Andere corridors worden niet
aangetast!
Regionale netwerken
Regiohub
IC-hub
Langetermijnvisie
2012‐2040
Vaststellen op basis van
• Behoeften van reizigers en verladers
• Demografische en economische ontwikkelingen
• Ruimtelijke ordening
• Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (spoor heeft 4x zo lage CO2–uitstoot als de auto!)
• Rol van het spoor in de mobiliteitsvraag, zowel voor reizigers als voor goederen
Kenmerken langetermijnvisie
•
•
•
•
Breed geaccepteerd
Betaalbaar
Commitment vanuit de overheid (regie‐rol)
Koersvast! Tempo van invoering wordt alléén bepaald door:
– Budget
– Beschikbaar personeel
• Voorbeeld: Bahn2000 in Zwitserland ― consistente uitrol
van infrastructuuruitbreidingen op basis van
een langetermijnvisie op de rol van het spoor
Partijen in spoorwegland
Partijen in spoorwegland
• Stoppen met denken in hiërarchie: iedereen heeft elkaar nodig in de keten
• Voor alle partijen is er een groeiperspectief
• Samenwerking is nodig; concurreren vooral met andere modaliteiten
• Gebruik maken van elkaars expertise en sterke kanten
Samenvattend
Samen toewerken naar een simpel en robuust spoorsysteem
Daarmee levert het spoor een wezenlijke bijdrage aan een duurzaam en economisch vitaal Nederland
Dat bereiken we alleen door te
regeren op basis van een langetermijnvisie
in plaats van te reageren op basis van incidenten en waan van de dag
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards