Werken bij het spoor (spoorveiligheid) Profiel van vrije ruimte (PVR

advertisement
Werken bij het spoor (spoorveiligheid)
In vergelijking met andere sectoren van de bouwnijverheid gebeuren er tijdens
werkzaamheden in de nabijheid van spoorlijnen relatief veel ongelukken. De grootste
risico’s zijn het aangereden worden door (werk)treinverkeer en het in aanraking komen
met de bovenleiding of ondergrondse kabels en leidingen. Werken nabij het spoor is
werken in een andere omgeving dan gebruikelijk. Een auto of fietser kan snel uitwijken of
remmen als er door werkzaamheden iets gebeurt op weg of fietspad. Een trein kan dit
niet. De trein heeft hoge snelheden (140 km/u), een zeer lange remweg (1500 meter) en
in een trein zitten veel mensen (260+). Daarnaast hangt er vaak een bovenleiding met
hoge spanning (1800 V). Om de veiligheid van werknemers en passagiers te beschermen
zijn er daarom veel regels waaraan gedacht moet worden. Deze worden in deze toolbox
behandeld.
Profiel van vrije ruimte (PVR)
De trein rijdt in een ruimte die speciaal is gereserveerd voor de trein, het profiel van vrije
ruimte. Een denkbeeldige tunnel, zie tekening op de volgende bladzijde. Door deze ruimte
altijd vrij te houden van obstakels is de veiligheid gewaarborgd van de reiziger en werknemer. Denk hierbij aan het
begeleiden van voertuigen, bijvoorbeeld een betonpomp. Door deze te gidsen kan de giek niet onbedoeld in deze ruimte
komen. Let ook op de lengte van een auto (incl. uitstekende delen)! Houd de auto vrij van het PVR ook bij file op een overweg.
Risicogebieden
Zone A - risicogebied
Bij het werken in de nabijheid van railinfra hanteert men het begrip “risicogebied”. Dit is het gebied tot 2,25m aan
weerzijden vanuit het hart van het spoor. Grofweg is dat het gebied waar waarbinnen railvoertuigen zich verplaatsen en
waarbinnen zich geen obstakels mogen bevinden.
Als er gewerkt wordt naast het spoor is er gevaar van aanrijding. K om niet in zone A!
Zone B en C
Wer ken in zone B alleen na overleg met uitvoerder.
Naast een zone A onderscheidt men “Afscherming, Afbakening en Markering” tot 5m vanuit het hart van het spoor ! Als je
werkt in zone B en C, plaats dan een fysieke afscherming tussen jou en het PVR. Bijvoorbeeld een degelijk hek van
perkoenpalen met steigerplanken. Let op bij het palen plaatsen op kabels en leidingen in de grond. Houd zelf en met je
gereedschap altijd 2,25 meter afstand van vanaf hart spoor (het midden van het spoor)
Bovenleiding
Het is verboden om binnen 1,5 meter van spanning voerende delen te komen, er staat 1800 V of 25 KV op. Als
je voor werkzaamheden toch binnen 1,5 meter van spanning voerende delen moet komen dient je afdoende
maatregelen tegen elektrocutiegevaar te treffen. Dit moet worden afgestemd met de werkverantwoordelijke
(Safelines).
Werken bij het spoor (spoorveiligheid)
Voor iedereen geldt:
Deze spullen moet je bij je hebben:




Bewijs van toegang; Een ieder die zich op ProRail terrein begeeft, dient in het bezit te zijn van een geldig bewijs van
toegang;
Bewijs van deelname; Om een bewijs van toegang te verkrijgen moet je een geldig bewijs van deelname “veiligheid
langs het spoor” kunnen tonen;
VCA diploma; Om een bewijs van toegang te verkrijgen moet je een geldig diploma kunnen tonen;
Identiteitsbewijs; Om een bewijs van toegang te verkrijgen moet je, je paspoort kunnen tonen;
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
 Veiligheidsvest; Een ieder die zich op ProRail terrein begeeft dient een voorgeschreven geel fluorescerend
veiligheidsvest (NEN 471) met reflecterende strepen te dragen. Hieronder mag geen rode of oranje kleding te
worden gedragen;
 Helm is verplicht;
 Veiligheidsschoenen.
In geval van nood
Mocht er iets op het spoor vallen of op een overweg vast komen te staan!
 Waarschuw de machinist van de trein door met een rode vlag of anderszins rond te draaien. Wilde armgebaren en
zwaaien met je vest helpt ook.
 Doe dit door minstens 1000 meter van het incident af door langs het spoor t e gaan staan en deze gebaren te
maken. Stuur een collega in de andere richting met dezelfde opdracht.
Download