2e nieuwsbrief

advertisement
West Terschelling, woensdag 28 oktober 2015
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5,
Graag willen wij u met deze tweede didactische nieuwsbrief informeren over wat er zoal
gebeurt in de groep tot aan de kerstvakantie. Hiervoor kunt u ook terecht op de website
www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl. We vermelden de laatste nieuwtjes en plaatsen
foto’s van onze activiteiten.
Welke leerstof behandelen we de komende periode?
Rots en Water
1 keer in de 3 a 4 weken is de gymles een Rots en Water les, waarbij de gym- en
groepsleerkracht meerdere onderwerpen zullen behandelen zoals:
 stevig leren staan
 Rots en Water gedrag
 vertrouwens oefeningen
 samenwerkingsoefeningen
 lichaamstaal en communicatie
In allerlei spelvormen komen de onderwerpen terug. Bv. Elkaar proberen om te duwen,
knijper afpakken en handje klap doorgeven. Vraag uw kind maar eens naar deze oefeningen.
Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen, wekelijks, teksten lezen over een actueel
onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als
doel leerlingen strategisch te laten lezen. De leerlingen oefenen de volgende
leesstrategieën:
 voorspellen
 ophelderen van onduidelijkheden
 samenvatten
 vragen stellen
 relaties/verwijswoorden
De bijbehorende woordenschatlessen worden op school gemaakt. En bevorderen het
woordbegrip.
Rekenen
Het vlot kunnen toepassen van de tafels is van groot belang. Voor groep 5 geldt dat ze de
tafels van 1,2,3,4,5,6,9 en 10 nu vlot moeten kennen. Deze kunnen thuis op de computer
goed geoefend worden.
Blok 3
- Kinderen kunnen getallen samenstellen met honderdtallen, tientallen en
eenheden in een geldcontext.
- Kinderen kunnen getallen tot 1000 splitsen in honderdtallen, tientallen en
eenheden.
- Kinderen kunnen vermenigvuldigen in vleksommen.
- Kinderen kunnen delingen in contexten uitrekenen.
-
Kinderen kunnen bouwplaten van enkele regelmatige figuren in elkaar zetten en
afmaken met behulp van aanzichten.
Blok 4
- Kinderen kunnen optellen en aftrekken tot en met 1000, in het bijzonder rond de
honderdtallen (bijv. 198+3 en 402-4).
- Kinderen kennen de tafels van 7 en 8.
- Kinderen kunnen de werkelijke afstand op een kaart bepalen met behulp van een
liniaal en een legenda.
- Kinderen kunnen meten met centimeter, decimeter, meter en daarbij
gebruikmaken van referentiematen.
- Kinderen kunnen informatie vanuit een foto weergeven op een plattegrond, en
aangeven wat je vanuit een bepaald standpunt kunt zien.
Blok 5
- Kinderen kunnen getallen tot en met 1000 verdubbelen en halveren.
- Kinderen kunnen analoge kloktijden aflezen en omzetten in digitale tijden
(minuten in vijfvouden) en de tijdsduur tussen twee verschillende tijdstippen
bepalen.
- Kinderen kunnen de goede maat invoeren. Ze kunnen maten ten opzichte van
elkaar vergelijken.
- Kinderen kunnen oppervlaktes en omtrekken bepalen.
- Kinderen kunnen draaisymmetrie herkennen en afmaken.
Taal
Elk thema begint met een introductie waarbij spreken en luisteren centraal staat, dit wordt
aangeboden in een opdracht. De komende periode werken we aan de volgende thema’s:
Thema 4: Wat doe je nou?
Spreken/luisteren: Het vertellen van zelfbedachte verhaaltjes met oorzaakgevolgrelaties.
Woordenschat: Begrippen leren met oorzaak-gevolgrelaties, zoals: rennen-struikelen,
moe worden-gaan slapen, niezen-neus snuiten enz.
Taalbeschouwing: Het alfabetiseren herhalen en ontdekken dat de uitspraak van een
woord problemen kan veroorzaken bij het opzoeken van de betekenis in bijv. een
woordenboek.
Stellen: Het oefenen met W-vragen herhalen als onderdeel van de 5 W’s (wie, wat,
waar, wanneer en waarom) en details leren te gebruiken voor een goede beschrijving
te maken van bijvoorbeeld een vreemd wezen.
Thema 5: Onder de plak
Spreken/luisteren: Het formuleren van een standpunt over straffen op school, vroeger
en nu, waarbij het standpunt wordt verdedigd met argumenten.
Woordenschat: Het leren van begrippen rond de school, van vroeger en nu, zoals:
inktlap, griffel, sponsdoos, schoolbel, lei, computer, centrale verwarming, elektrische
puntenslijper.
Taalbeschouwing: Het vergelijken van de schoolspullen van vroeger en nu. Het leren
van de verschillen in taalgebruik en spelling van vroeger en nu.
Stellen: Het schrijven van een stripverhaal door het oefenen in bijschriften onder
plaatjes.
Thema 6: Mode
Spreken/luisteren: Tijdens het luisteren naar een verhaal aantekeningen maken en
tenslotte het verhaal navertellen aan de hand van de gemaakte aantekeningen.
Woordenschat: Het leren van begrippen rond ‘in de mode, uit de mode’, zoals:
modern, ouderwets, sandalen, vest, krullen, topje, sportschoenen, hoge hakken,
stropdas, korte broek.
Taalbeschouwing: Het herkennen van specifieke kenmerken van taalgebruik in de
reclame, bijv.: overdreven, lokkend, prijs, veel uitroeptekens enz.
Stellen: Het leren van teksten voor een dialoog te schrijven en tekstballonnen en
denkwolkjes in een stripverhaal schrijven.
Spelling
Met spelling worden de komende periode de volgende categorieën aangeboden:
Torren:
Korte klank aan het einde van een klankgroep.
Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank (a, e, o, u, i) dan
volgen er altijd twee medeklinkers.
Molen:
Lange klank aan het einde van een klankgroep.
Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank(aa, ee, oo, uu), dan
schrijf je maar één a, e, o, u!!!
Spinnetje:
Ingewikkelde verkleinwoorden
In deze verkleinwoorden gelden ook nog andere regels. Denk eraan.
Zwembroek: Samengestelde woorden
Deze woorden bestaan uit twee losse woorden. Let op elk woord apart, maar
schrijf ze aan elkaar.
Stripboek:
Ingewikkelde samengestelde woorden
Deze woorden bestaan uit twee losse woorden. Let op elk woord apart, maar
schrijf ze aan elkaar.
Iedere maandag en dinsdag hebben de leerlingen een klassikale instructie, waarin de regel
van de betreffende categorie wordt uitgelegd. Hierna kunnen ze op de tablet op donderdag
de categorie nogmaals oefenen. Op vrijdag volgt er dan een dictee.
Argus Clou: aardrijkskunde / geschiedenis / natuur
Met aardrijkskunde zijn wij inmiddels toe aan het tweede thema: Aan de slag.( Van idee tot
product, leven van het land, werken met de landkaart en een rare streek)
Met topo werken we aan de provincies met hoofdsteden, enkele grotere plaatsen, hoe werkt
een register en we hebben het over de werking van een kompas en de windrichtingen.
Ook met geschiedenis gaan we beginnen met het tweede thema: Stoere ridders en hoge
muren ( ridders en kastelen, kastelen en kloosters, brand in de stad en leven en dood).
Het tweede thema van natuur heet: Wat een weer (extreem weer, vormen van water,
verdwijnende mussen en het weer meten).
Schrijven
We besteden in de klas aandacht aan het handschrift. Hiervoor gebruiken we werkboekjes
waarbij het kritisch kijken naar het handschrift een belangrijke rol inneemt. Dus hoe worden
de letters / cijfers geschreven, hoe is de lay-out en de werkverzorging?
Crea
Voor het komende schooljaar willen we voor de groepen 5 t/m 8 3x drie weken crea doen
met behulp van ouders. Mocht het u leuk lijken om hier mee te helpen dan horen wij dit
graag van u.
De eerste cyclus is woensdag 11, 18 en 25 november. De tweede en derde cyclus is in
overleg in het voorjaar.
Yurls-pagina en huiswerk
Voor het huiswerk gebruikt uw kind een map, deze gaat op vrijdag mee naar huis en moet
vrijdag de week erop weer worden meegenomen. Dit mag natuurlijk ook eerder. Welk
huiswerk ze hebben kunt u vinden via de website van de Prinses Margrietschool. U gaat
naar het kopje groepen en vervolgens naar groep 5 en 6: huiswerk. Hier vindt u de link naar
de Yurlspagina. Op deze Yurlspagina staat het huiswerk, ouderinformatie en oefensites
zoals voor spelling, rekenen, begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), aardrijkskunde, etc.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, kom dan gerust bij ons langs!
Met vriendelijke groet,
Vera Donkerbroek en Bineke Smit
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards