Muzikale opvoeding

advertisement
Het kind musiceert met klank
en muziek
Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht
voor een goed stemgebruik (ademhaling, stemplaatsing,
resonantie, articulatie), een zuivere toon (toonovername,
intonatie) en expressiviteit
X
Met instrumenten: klankmogelijkheden onderzoeken,
ritmes en melodieën, juiste speeltechniek
Visuele voorstellingen van klank en muziek met de stem,
voorwerpen of instrumenten (lichaamsinstrumenten,
zelfgemaakte en bestaande instrumenten) verklanken
De opnamemogelijkheden van audioapparatuur gebruiken
Het kind luistert naar klank en
muziek
Geluiden, klanken en klankeigenschappen herkennen,
vergelijken en ordenen volgens diverse criteria
Het kind leest en noteert
voorstellingen van klank en
muziek
De functie en de betekenis van een geluidsomgeving
herkennen en beschrijven
Eenvoudige vormen van samenklank herkennen en
vergelijken
De structuur en de vorm van een ritme, een melodie …
herkennen en benoemen
Eenvoudige muzikale vormen herkennen en vergelijken
Beelden of symbolen van auditieve prikkels herkennen of
noteren
Een grafische partituur aanvullen of ontwerpen
Het kind ontwerpt klank en
muziek
Het kind beweegt op klank en
muziek
Een klank- of muziekstuk ontwerpen vanuit een muzikaal of
buitenmuzikaal gegeven
Klank en muziek via beweging ervaren De eigen beweging
afstemmen op een klank, op muziek of op andere
bewegingen
Het kind denkt na en praat
over klank en muziek
Auditieve ervaringen beschrijven
Een eigen mening verwoorden
Veel voorkomende begrippen i.v.m. muziek passend
gebruiken
Durven uiten – verwondering – openheid – groepsgevoel –
samenspelen
Attituden
X
X
X
X
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 Vroem
Muzikale opvoeding
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards