in TIJD VOOR TAAL taal?

advertisement
Wat vind je bij TIJD VOOR TAAL TAAL in BINGEL?
1 + 2 = technisch lezen
3 = begrijpend lezen
Thema 1: ik + jij = wij
1 lees: heer
2 lees: geen
3 woorden bij een tekening
Thema 2: Kriebelbeestjes
1 lees: stuur
2 lees: spook
3 tekst bij een tekening
Thema 3: Zo blauw als gras
1 lees: zwam
2 lees: wolk
3 vragen bij stukjes tekst
eenvoudige woordjes lezen
Welk woord past in het rijtje?
Zoek woorden die bij de tekening passen.
sm- kn- sn- spsp- kl- sm- kn- snAan de hand van een beschrijving het juiste dier kunnen
aanduiden.
fl- bl- zw- dw- kw- vl- kl-nt -rg -lf -rt -st -ts
Thema 4: Dromen is een beetje vliegen
1 lees: tent
letters verschuiven om een goed woord te maken
2 lees: kalf
-rm -lk -ls -lt -rp -nk -nt …
3 echt of niet
Duid aan of de tekst echt is of niet.
Thema 5: Andersland
1 lees: waai
2 lees: fruitboom
3 leestekens
ieu ooi aai oei eeu
samengestelde woorden
Sleep de leestekens naar de juiste plaats.
Thema 6: Ik wil zo graag
1 lees: stoomboot
2 lees: verhaal
3 spelregels
samengestelde woorden: welk woord past in de zin?
be- ver- geDuid de spelregels aan die bij het spel op de tekening horen.
Thema 7: Tiki taki tijd
1 lees: bakker
2 lees: bomen
3 eerst, daarna, laatste
woorden met verdubbeling
woorden met verenkeling
het gebruik van deze woorden in zinnen
Thema 8: Sprookjes
1 lees: nagels
2 lees: nummer
3 gevoelens
woorden met verenkeling
korte klank of lange klank
Verbind de tekst met de juiste zin. Kies het juiste gevoel.
Thema 9: Met toeters en bellen.
1 lees: moeder
woorden met een andere klank
2 lees: komma's
woorden met a's
3 betekenis
betekenis van moeilijke woorden
Thema 10: De lente zit vol eieren
1 lees: muisje
verkleinwoorden met -sje
2 lees: worteltje
verkleinwoorden met -tje
3 verwijswoorden
Naar wie of wat verwijzen deze woorden?
Thema 11: Fietsen op één wiel
1 lees: jarig
woorden die eindigen op -ig
2 lees: streep
str- spr- schr3 de kaft van een boek
Los de vraag op bij de kaft van een boek.
Thema 12: Hallo, met mij.
1 lees: worst
2 lees: ophaalbrug
3 woorden bij een thema
-gst -rs -lk spr- str- -lf -nst
woorden met 3 klankgroepen
Klik op alle woorden die bij het thema van de tekening horen.
Thema 13: Mmmm, lekker potje koken.
1 lees: pannenkoek
woorden met 3 klankgroepen
2 lees: 's avonds
woorden met vooraan 's
3 zinnen in de juiste volgorde Verplaats de zinnen zodat je een goed recept krijgt.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards