Vragen over magnetisme

advertisement
Vragen over magnetisme
Vraag 1
Wat werd er ontdekt aan de hand van de magnetietkristallen?
Vraag 2
Noem drie materialen met magnetische eigenschappen?
Vraag 3
Hoe werken in een magneet de Noord- en Zuidpool?
Vraag 4
Wat betekent ‘ferro’ in het woord ferromagnetisme?
Vraag 5
Waaruit bestaat een elektromagneet?
Vraag 6
Leg hieronder uit hoe een elektromagneet werkt
Vraag 7
Wat is een magnetisch veld?
Vraag 8
Op welke manier is de aarde een magneet?
Vraag 9
Maak een tekening van een magnetisch veld (Tip, kijk nog eens naar de filmpjes)
Vraag 10
Maak in een tekening duidelijk waarom dezelfde polen elkaar afstoten?
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards