Vragen over magnetisme

advertisement
Vragen over magnetisme
Vraag 1
Wat werd er ontdekt aan de hand van de magnetietkristallen?
Vraag 2
Noem drie materialen met magnetische eigenschappen?
Vraag 3
Hoe werken in een magneet de Noord- en Zuidpool?
Vraag 4
Wat betekent ‘ferro’ in het woord ferromagnetisme?
Vraag 5
Waaruit bestaat een elektromagneet?
Vraag 6
Leg hieronder uit hoe een elektromagneet werkt
Vraag 7
Wat is een magnetisch veld?
Vraag 8
Op welke manier is de aarde een magneet?
Vraag 9
Maak een tekening van een magnetisch veld (Tip, kijk nog eens naar de filmpjes)
Vraag 10
Maak in een tekening duidelijk waarom dezelfde polen elkaar afstoten?
Download
Random flashcards
Create flashcards