Leerkrachten die goed woordenschatonderwijs geven

advertisement
Weet u dat….
Uw kind ieder jaar ongeveer 1000 nieuwe woorden leert?
Een grote woordenschat is belangrijk voor je schoolprestaties:
want hoe meer woorden je kent, hoe beter je teksten kunt begrijpen en je prestaties omhoog gaan.
Woorden leren gaat natuurlijk niet vanzelf! Uit onderzoek is gebleken dat je een woord wel een keer of zeven
moet hebben gehoord, in verschillende situaties, voordat je het woord echt kent.
Daarom wordt er op school, iedere dag geoefend met nieuwe woorden.
We zijn dit schooljaar op de Magneet begonnen met een nieuwe taalmethode “Taalactief”, hierin staan veel
woordclusters. Woordclusters zijn groepen woorden die bij elkaar horen waardoor je de nieuwe woorden
makkelijker kan onthouden.
Kijkt u eens in de groep van uw kind, u ziet de woordclusters dan hangen op het prikbord.
Om het overzichtelijk aan te bieden zijn er vier soorten woordclusters:
Woordclusters:
Woordspin
Woordtrap
Woordparachute
Woordkast
De woordspin
De woordparachute
De woordtrap
De woordkast
In het midden staat het onderwerp en daaromheen
woorden die met hetzelfde onderwerp te maken hebben
Bovenaan staat het themawoord met daaronder
een aantal voorbeelden
Woorden met een volgorde (van tijd of handeling)
Tegenstellingen
Hieronder ziet u een aantal foto’s van woordclusters uit verschillende groepen.
Kijkt u maar eens samen met uw kind of u de vier vormen van clusters kunt herkennen.
Op de Magneet is een groep ouders actief die, in overleg met de leerkrachten, de woordclusters die in de
klassen hangen maken. Dit kan namelijk een tijdrovend werk zijn om de juiste plaatjes te zoeken in
tijdschriften of op het internet. Indien het u leuk lijkt om daar mee te helpen, kunt u zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Op de Magneet wordt gewerkt met de aanpak: Met woorden in de weer.
Dit is geen methode maar een aanpak die is ontwikkeld door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulf met
als doel het woordenschatonderwijs op de basisscholen te verbeteren.
Leerkrachten die goed woordenschatonderwijs geven, zijn goede leerkrachten want:




ze kunnen nieuwe woorden (= nieuwe kennis) helder en gestructureerd overdragen;
ze zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas;
ze werken gericht aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen);
én heel belangrijk: ze creëren succeservaringen, zodat leerlingen zich competent voelen.
Effectief uitleggen en inoefenen van woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen het
woordenschatonderwijs maar uiteindelijk van het gehele handelen in de klas.
Naast het leren van de woorden is lezen ook heel erg belangrijk! Wij zeggen altijd:
lezen, lezen, kilometers lezen! Nu wij op onze school een prachtige schoolbieb hebben, worden de kinderen
steeds enthousiaster om een leuk, mooi, grappig of spannend boek te pakken.
Aandacht voor woordenschat op de Magneet voor de toekomst van uw kind!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards