Magnetisme - InvisionFree

advertisement
Magnetisme(pg 1-9)
Elektrostatische kracht is de elektrische wisselwerking tussen 2 ladingen.
Staalsoorten en ijzer worden aangetrokken door magneten.
Een magneet kan stoffen onderscheiden in twee groepen.
-Magnetische stoffen, men spreekt ook van Ferromagnetische stoffen:
deze worden door een magneet aangetrokken.
Het zijn ijzer- en staalsoorten en in mindere mate ook nikkel en kobalt.
-Niet-Magnetische stoffen (non ferromagnetische stoffen):
deze worden niet door een magneet aangetrokken.
Soorten Magneten
-1 Natuurlijke magneten
Magnetiet (Oude grieken vonden een gesteente in de landstreek Magnesia)
-2 Kunstmatige magneten
Dit zijn stukken uit hard staal of een speciale legering die op een kunstmatige manier
magnetisch zijn gemaakt. (door beïnvloeding met een magneet of door middel van
een gelijkstroom)
-3 Elektromagneten
Deze bestaan uit een zacht ijzeren kern waarrond een geïsoleerde geleider (spoel) is
gewikkeld. Stuurt men een elektrische stroom door de spoel, dan wordt de kern
magnetisch.
Vormen van Magneten
-1 De staafmagneet
-2 De hoefmagneet
-3 De magneetnaald
-4 De cilindervormige magneet
Magneetpolen en hun eigenschappen
Je brengt een staafmagneet in ijzervijlsel
Besluit:





De magnetische aantrekkingskracht is het sterkt aan de uiteinden. Die
uiteinden heten magneetpolen of polen.
Beide polen bezitten een even sterke magneetkracht.
In het midden( de neutrale zone) is er geen aantrekkingskracht.
De rechte lijn die beide polen verbindt heet de magnetische as of poolas.
De middelloodlijn op de magnetische as is de neutrale lijn.
Hoe de polen van een magneet bepalen?
De noordpool wordt aangetrokken door Zuiden en omgekeerd.
Noordpool= rood gekleurd
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards