Schets van het bedrijf

advertisement
ID
STAGE/AFSTUDEREN/PROJECT
Hoe heeft u de Regioregisseur gevonden?
Wenst u op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten van de
Regioregisseur d.m.v. onze Nieuwsbrief (+/- 3x per jaar)?
Schets van het bedrijf
Werklocatie: Rijpwetering / Schiedam.
Core business: innovaties op het gebied van EP magneten (Electro Permanent) Een
EP magneet heeft het karakter van een permanente magneet maar moet met een
puls worden uitgeschakeld. Ze lenen zich voor hele specifieke toepassingen maar zijn
relatief onbekend. Voorbeelden: het opspannen van te bewerken metalen onderdelen
op een spantafel en het hijsen van zware metalen objecten. In het algemeen lenen
EP magneten zich goed voor het veilig (tijdelijk) verbinden van twee metalen
objecten
Onderscheidend t.o.v. de concurrent: te patenteren innovaties zijn per definitie
onderscheidend
Omschrijving van het team waarin/waarvoor de student moet gaan werken: een
marketeer en een wetenschapper (elektrotechnicus / fysicus)
Aanleiding/vraag
Reden van de vraag? Ons valt op dat steeds als we in een verkoopgesprek zitten
over onze eigen magnetische producten, we vragen krijgen over andere
toepassingen van EP magneten dan waar wij op dat moment over in gesprek zijn.
Bijvoorbeeld bij Shell Off Shore vroeg men ons of het booreiland niet is te verbinden
met het hoteleiland door middel van EP magneten. Dergelijke vragen zouden we
uiteraard op consultancybasis kunnen beantwoorden maar veel interessanter is het
om te zien of er geen producten kunnen worden gemaakt die voor een aantal van
dergelijke vragen tegelijk een oplossing kunnen bieden.
Huidige situatie in het bedrijf/markt? Kleefklimmen is een samenwerkingsverband
tussen beide bovengenoemde ondernemers -www.kleefklimmen.com- we hebben
een tweetal innovaties ontwikkeld te weten klimmen met magneten en ankeren met
magneten en we zijn deze nu op de markt aan het brengen.
Opdracht
Welke einddoel dient de opdracht: Het einddoel is om te kunnen overzien of de
markt behoefte heeft aan specifieke producten op basis van EP magneten. Wij
zouden dan kunnen overwegen om deze producten te gaan ontwikkelen.
Welke kennis/opleiding is er voor nodig: wij dachten aan werktuigbouwers omdat die
in staat moeten zijn om mechanische processen goed te begrijpen. En dat is waar
kansen liggen voor de toepassing van EP magneten. In tweede instantie ook
elektrotechnici omdat ze de werking van een EP magneet goed snappen. Een
multidisciplinaire groep bestaande uit bijvoorbeeld de beide hiervoor genoemde
studenten samen met een marketeer zou helemaal geweldig zijn.
Welke eisen zitten er aan de opdracht: in zoveel mogelijk branches / bedrijfstakken
processen onderzoeken en trachten vast te stellen of in
Belangstelling
Geeft u de voorkeur aan een stagiair of aan een projectgroep? (projectgroepen
werken vanuit school):
Kan de student bij u in het bedrijf werken Nee helaas niet
Kan de stagiair een stage vergoeding verwachten? Jazeker
Kan de student begeleiding verwachten van een expert in het vakgebied of dient hij
zelf als professional? De student kan zowel op technisch vlak als op marketinggebied
ondersteund worden
Wanneer kan er gestart te worden vanaf september 2012 (dit kan niet gegarandeerd
worden)?
Wat is de richtlijn voor afronding van het project bijvoorbeeld maart 2013 (dit kan
niet gegarandeerd worden)?
Contactpersoon
Edwin van der Heide [[email protected]]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards