Muziek maken

advertisement
Muziek maken
Muziek beluisteren
muzieknotatie
gebruiken
3.3
grafische notatie
muzieknotatie
a
4.1
ook andere expressie
gebruiken
a
4.2
rolverdelingen
toepassen
4.3
Audioopname
5.1
Kenmerken
geluidsomgeving
5.2
klankeigenschappen
tegenstellingen
5.3
Functie/betekenis
geluidsomgeving
5.4
filmmuziek
reclamemuziek
6.1
met beelden
en klanksymbolen
6.2
met grafische- en
muzieknotatie
a
7.1
melodie
ritme
a
7.2
samenklank
a
7.3
klankkleur
a
7.4
tempo
dynamiek
7.5
herhaling
contrast
variatie
7.6
vorm
7
Het luisteren naar muziek
verfijnen
door aandacht te schenken
aan de
muzikale aspecten.
3.2
5
Geluiden, klanken en
klankeigenschappen
herkennen, vergelijken en
ordenen volgens diverse
criteria.
grafische notatie
verklanken
4
Diverse vormen van
muzikale
communicatie actief
verwerken.
3.1
3
Visuele voorstellingen van klank en
muziek met de stem,
voorwerpen of
instrumenten
verklanken.
juiste
speeltechniek
6
Bij het
luisteren
naar klanken
en muziek
verschillende
notatievormen actief
verwerken.
2.3
a
1
Musiceren en experimenteren met de stem, met aandacht voor een goed stemgebruik (ademhaling, stemplaatsing, resonantie, artikulatie),
een zuivere toon (toonovername, artikulatie) en expressiviteit.
a
2
Musiceren met
voorwerpen en instrumenten (lichaamsinstrumenten,
zelfgemaakte en
bestaande instrumenten), met
aandacht voor
klankproductie en
speeltechniek.
ritmes en melodiën
uitvoeren
1-6
a
2.2
1-6
klankmogelijkheden
onderzoeken
3-6
a
2.1
k-2
gevarieerd
liedrepertoire
4-6
a
1.4
1-6
stemgebruik
stemexpressie
k-3
a
1.3
k-2
stemplaatsing
resonantie
3-6
a
1.2
3-6
ademhaling
lichaamshouding
3-6
a
1.1
Lezen
noteren
Ontwerpen
Attitudes
andere kenmerken
bewegen
a
10.3
sferen
bewegen
a
10.4
samen op
muziek bewegen
a
11.1
ervaringen
meedelen
a
11.2
eigen
mening
a
11.3
met de
juiste termen
a
12.1
durven
uiten
a
12.2
verwondering
aandacht
a
12.3
openstaan
anderen
a
12.4
verbondenheid
groepsgevoel
a
13.1
nauwkeurig
zijn
a
13.2
actief
samenspelen
a
14.1
nieuwsgierig
kritisch
a
14.2
open staan
andere culturen
Praten
a
10.2
Bewegen
klankverschillen
bewegen
10
Klank en muziek via beweging
ervaren.
a
10.1
11
Ervaringen
bij het
omgaan met klank en
muziek verwoorden.
vanuit een
muzikaal gegeven
9
Een klankstuk
of een
muziekstuk
ontwerpen.
a
9.2
14
Een
kritische
houding
aannemen
tegenover de
auditieve
omgeving.
vanuit een buitenmuzikaal gegeven
12
Genoegen beleven
aan
de omgang met
klank
en
muziek.
a
9.1
13
Eenvoudige
regels en
afspraken
naleven bij
de productie
of
reproductie
van muziek.
grafische partituur
ontwerpen
8
Beelden en
symbolen van
waargenomen
auditieve
prikkels lezen
of schriftelijk
verwerken.
8.2
3-6
beelden
symbolen
a
8.1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards