doc

advertisement
a
2.3
juiste
speeltechniek
a
3.1
grafische notatie
verklanken
3-6
3.2
muzieknotatie
gebruiken
3-6
3.3
grafische notatie
muzieknotatie
4.1
ook andere
expressie
gebruiken
4.2
rolverdelingen
toepassen
3-6
4.3
Audioopname
k-2
5.2
k-3
klankeigenscha
ppen
tegenstellingen
5.1
Kenmerken
geluidsomgeving
Muziek beluisteren
a
7.1
melodie
ritme
a
7.2
samenklank
a
7.3
klankkleur
a
7.4
tempo
dynamiek
7.5
herhaling
contrast
variatie
7.6
vorm
7
Het luisteren naar muziek
verfijnen
door aandacht te schenken
aan de
muzikale aspecten.
3-6
met grafische- en
muzieknotatie
6
Bij het
luisteren
naar
klanken en
muziek
verschillen
de
notatievormen actief
verwerken.
k-2
6.2
1-6
4-6
met beelden
en klanksymbolen
1-6
1-6
6.1
Muziek maken
ritmes en melodiën
uitvoeren
5
Geluiden, klanken en
klankeigenschappen
herkennen, vergelijken en
ordenen volgens diverse
criteria.
a
2.2
4
Diverse vormen
van muzikale
communicatie
actief verwerken.
klankmogelijkheden
onderzoeken
3
Visuele voorstellingen van klank
en muziek met de
stem, voorwerpen
of instrumenten
verklanken.
a
2.1
2
Musiceren met
voorwerpen en instrumenten (lichaamsinstrument
en, zelfgemaakte
en bestaande
instru-menten),
met aandacht voor
klankproductie en
speeltechniek.
gevarieerd
liedrepertoire
1
Musiceren en
experimente-ren met de
stem, met aan-dacht voor
een goed stemge-bruik
(ademhaling, stemplaatsing, resonantie,
artikulatie), een zuivere
toon (toonoverna-me,
artikulatie) en expressiviteit.
1.4
a
stemgebruik
stemexpressie
a
1.3
a
filmmuziek
reclamemuziek
x
x
x
x
x
a
5.4
x
x
x
x
a
Functie/betekenis
geluidsomgeving
x
x
a
5.3
x
stemplaatsing
resonantie
x
x
x
1.2
x
x
x
ademhaling
lichaamshouding
x
1.1
11. Carnaval
der dieren
10. Percussieproject
9. Relaxatie
8. Reis rond de
wereld
a
13.1 nauwkeurig
zijn
a
13.2 actief
samenspelen
a
14.1 nieuwsgierig
kritisch
a
14.2 open staan
andere culturen
Attitudes
a
12.4 verbondenheid
groepsgevoel
Praten
a
12.3 openstaan
anderen
Bewegen
a
12.2 verwondering
aandacht
Ontwerpen
a
12.1 durven
uiten
10
Klank en muziek via
beweging ervaren.
a
11.3 met de
juiste termen
12
Genoegen beleven
aan
de omgang met
klank
en
muziek.
a
11.2 eigen
mening
11
Ervaringen
bij het
omgaan met klank
en muziek
verwoorden.
11.1 ervaringen
meedelen
14
Een
kritische
houding
aannemen
tegenover
de
auditieve
omgeving.
10.4 samen op
muziek bewegen
13
Eenvoudige
regels en
afspraken
naleven bij
de
productie
of
reproductie
van
muziek.
10.3 sferen
bewegen
a
x
10.2 andere kenmerken
bewegen
a
x
10.1 klankverschillen
bewegen
a
x
x
x
9.2 vanuit een
muzikaal gegeven
a
x
x
vanuit een buitenmuzikaal gegeven
a
x
x
9.1
a
x
x
grafische partituur
ontwerpen
Lezen
noteren
a
x
x
8.2
9
Een
klankstuk of
een
muziekstuk
ontwerpen.
3-6
x
x
x
x
x
beelden
symbolen
8
Beelden en
symbolen
van
waargenom
en auditieve
prikkels
lezen of
schriftelijk
verwerken.
a
x
8.1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards