LESBRIEF Groep : 5 Vak : rekenen Periode : september

advertisement
LESBRIEF
In deze lesbrief informeren we u over:
Groep : 5
- wat gaan we de komende drie maanden doen
Vak
- wat u thuis kunt doen en vooral hoe u dat mag doen
: rekenen
Periode : september-november
Wat
In de periode tot en met november komen verschillende rekenonderwerpen aan bod in onze methode.
Dit zijn de hoofdonderwerpen.
Blok 1: herhaling stof groep 4;
* oriëntatie in het getallengebied t/m 100 * memoriseren rekenen t/m 10 * automatiseren rekenen t/m 20
* constructie van de tafels * memoriseren van de tafels
Blok 2 en 3:
* verder- en terugtellen tot 1000 in sprongen van 10 en 100. * getallen t/m 1000 op getallenlijn plaatsen.
* aanvullen tot het volgende honderdvoud. * voorbereidend delen. * analoge tijden omzetten in digitale tijden
* tijdsbegrippen * splitsen van getallen t/m 1000 * optellen en aftrekken t/m 1000 naar analogie. * grote tafels
berekenen d.m.v. splitsen * formele notatie delen * wegen, schatten
Hoe op school
Hoe thuis
Hoofdrekenen
Hoofdrekenen
Wanneer uw kind moeite heeft met hoofdrekenen kunt u
deze sommen oefenen op dezelfde manier als op school
gebeurt. Som zowel mondeling als schriftelijk opgeven en
direct bespreken.
Ook het oefenen van de tafels blijft heel belangrijk.
Spelletjes hiervoor zijn volop te vinden op internet.
Bijvoorbeeld op www.onlineklas.nl
We oefenen het automatiseren van plus-, min- en,
keersommen. Hoeveel kun je er maken in een
minuut?
Overige lesstof
Uitleg hiervan vindt u onder het kopje voorbeelden.
Overige lesstof
Wanneer uw kind aangeeft problemen met de sommen te
hebben, kunt u deze oefenen op de manier zoals
aangegeven bij de voorbeelden.
Neem gerust contact met op bij problemen.
Voorbeelden
Blok 1:
Blok 2:
Blok 3:
Download